Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Taşınmaz Satış İhalesi

İhaleler

Taşınmaz Satış İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 30.03.2017 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 30.03.2017 Perşembe günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
BELEDİYEMİZE AİT SATILACAK TAŞINMAZLARLİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Nitelik Alan Hisse Oranı     MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Bakır Cüceoğlu 0 1268 Tarla 250 1/1     4.000,00 120
2 Bakır Kiremitocağı 0 4142 Tarla 400 1/1     4.800,00 144
3 Hacet Karacaören 101 30 Tarla 8700 1/1     17.400,00 522
4 Hamidiye Eldoğa 101 102 Tarla 3586 1/1     4.300,00 129
5 Hamidiye Eldoğa 101 183 Tarla 18800 1/1     22.600,00 678
6 Hamidiye Kuruca 124 27 Tarla 1003 1/1     1.250,00 38
7 Hamidiye Kuruca 124 31 Tarla 3210 1/1     4.000,00 120
8 Hamidiye Eldoğa 101 233 Tarla 2502,82 1/1     3.000,00 90
9 Küçükyaya Tavşantepe 0 58 Tarla 13966 1/1     83.800,00 2514
10 Küçükyaya Tavşantepe-Nanaltepe 0 417 Tarla 1200 1/1     9.600,00 288
11 Küçükyaya Çakalderesi 0 430 Tarla 2150 1/1     17.200,00 516
12 Musahoca Köyiçi 0 1537 Tarla 500 1/1     5.000,00 150
13 Şaireşref Eski Mezarlık 88 109 Tarla 5027 1/1     50.270,00 1510
14 Bakır Harta 0 4272 Zeytinlik 14400 11/72     26.400,00 792
15 Karakurt Yılancık 0 542 Zeytinlik 4066 1/1     48.800,00 1464
16 Karakurt İğdeli 0 571 Zeytinlik 4200 1/1     50.400,00 1512
17 Karakurt Laztepe 0 1754 Zeytinlik 2270 1/1     27.250,00 818
18 Küçükyaya Çakalderesi 0 558 Zeytinlik 2000 1/1     24.000,00 720
19 Öveçlı Ören 0 1440 Zeytinlik 3100 1/1     37.200,00 1116
20 Öveçlı Demirciyeri 0 1277 Zeytinlik 1900 1/1     22.800,00 684
21 Öveçlı Karabasanderesi 0 1188 Zeytinlik 600 1/1     7.200,00 216
22 Sarıağa Kovukdere-Ermenimezarlığı 427 3 Zeytinlik 380 1/1     4.600,00 138
23 Alacalar Köyiçi 0 1571 Arsa 312 1/1     4.680,00 141
24 Alacalar Köyiçi 0 1723 Arsa 39 1/1     600,00 18
25 Alacalar Köyiçi 0 1747 Arsa 244 1/1     3.660,00 110
26 Alacalar Köyiçi 0 1802 Arsa 681 1/1     10.250,00 308
27 Bakır Köyiçi 0 7545 Arsa 56,18 1/1     4.500,00 135
28 Bostancı Köyiçi 0 1778 Arsa 63 1/1     1.000,00 30
29 Bostancı Köyiçi 0 1730 Arsa 508 1/1     7.000,00 210
30 Bostancı Köyiçi 0 1709 Arsa 195 1/1     4.000,00 120
31 Bostancı Köyiçi 0 1516 Arsa 956 1/1     12.000,00 360
32 Bostancı Köyiçi 0 1517 Arsa 264 1/1     5.000,00 150
33 Bostancı Köyiçi 0 1518 Arsa 215 1/1     4.500,00 135
34 Bostancı Köyiçi 0 1519 Arsa 304 1/1     5.500,00 165
35 Bostancı Köyiçi 0 1520 Arsa 541 1/1     8.000,00 240
36 Bostancı Köyiçi 0 1522 Arsa 300 1/1     5.750,00 173
37 Bostancı Köyiçi 0 1524 Arsa 835 1/1     12.000,00 360
38 Bostancı Köyiçi 0 1525 Arsa 228 1/1     4.500,00 135
39 Bostancı Köyiçi 0 1534 Arsa 596 1/1     8.000,00 240
40 Bostancı Köyiçi 0 1535 Arsa 636 1/1     9.250,00 278
41 Bostancı Köyiçi 0 1553 Arsa 277 1/1     5.000,00 150
42 Bostancı Köyiçi 0 1554 Arsa 447 1/1     7.000,00 210
43 Bostancı Köyiçi 0 1583 Arsa 273 1/1     4.500,00 135
44 Bostancı Köyiçi 0 1487 Arsa 132 1/1     2.000,00 60
45 Çobanlar Köyiçi 137 3 Arsa 869,8 1/1     17.400,00 522
46 Fırdanlar Köyiçi 142 4 Arsa 206,94 1/1     2.500,00 75
47 Fırdanlar Köyiçi 126 2 Arsa 400,91 1/1     5.000,00 150
48 Hacet Köyiçi 138 2 Arsa 245,51 1/1     2.900,00 87
49 Hamidiye Köyiçi 155 1 Bahçe 27,89 1/1     300,00 9
50 Kayadibi Mahalleiçi 460 2 Arsa 883 1/1     22.000,00 660
51 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 2 Arsa 241,4 1/1     7.500,00 225
52 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 3 Arsa 346,5       10.500,00 315
53 Kuyucak Köyiçi 118 19 Arsa 32,13 1/1     600,00 18
54 Küçükyaya Köyiçi 0 610 Arsa 288 1/1     6.000,00 180
55 Sarıağa Furanlı 563 11 Arsa 281,21 1/1     60.000,00 1800
56 Sarıağa Furanlı 563 12 Arsa 327,65 1/1     68.000,00 2040
57 Tevfikiye Arsa 161 18 Arsa 173 1/1     43.250,00 1298
58 Yağmurlu Köyiçi 0 1196 Arsa 220 1/1     10.000,00 300
59 Yağmurlu Köyiçi 0 1114 Arsa 325 1/1     13.000,00 390
60 Bakır Köyiçi 0 7494 Mesken 231,5 1/1 4. 4 34.000,00 1020
61 Bakır Köyiçi 0 6178 Mesken 195,38 1/1 1. 3 31.000,00 930
62 Bakır Köyiçi 0 6178 Mesken 195,38 1/1 2. 6 31.000,00 930
63 Bostancı Köyiçi 0 1723 Kargir Ev ve Arsası 518 1/1     10.000,00 300
64 Bostancı Köyiçi 0 1722 Kargir Ev ve Arsası 424 1/1     9.500,00 285
65 Bostancı Köyiçi 0 1720 Kargir Ev ve Arsası 530 1/1     11.000,00 330
66 Bostancı Köyiçi 0 1719 Kargir Ev ve Arsası 240 1/1     7.000,00 210
67 Bostancı Köyiçi 0 1718 Kargir Ev ve Arsası 260 1/1     8.000,00 240
68 Bostancı Köyiçi 0 1717 Kargir Ev ve Arsası 780 1/1     15.000,00 450
69 Bostancı Köyiçi 0 1740 Kargir Ev ve Avlusu 1041 1/1     17.000,00 510
70 Bostancı Köyiçi 0 1696 Kargir Ev ve Avlusu 418 1/1     9.000,00 270
71 Bostancı Köyiçi 0 1695 Kargir Ev ve Avlusu 314 1/1     8.000,00 240
72 Bostancı Köyiçi 0 1694 Kargir Ev ve Avlusu 714 1/1     13.000,00 390
73 Bostancı Köyiçi 0 1688 Kargir Ev ve Müştemilatı 770 1/1     14.000,00 420
74 Çobanlar Köyiçi 136 8 Avlulu Ev 81,56 1/1     5.000,00 150
75 Çobanlar Köyiçi 140 4 Avlulu Ev 36,9 1/1     3.000,00 90
76 Güvendik Köyiçi 143 6 İki Katlı Kargir Ev 85,53 1/1     14.000,00 420
77 Güvendik Köyiçi 151 5 İki Katlı Kargir Ev 60,83 1/1     9.500,00 285
78 Güvendik Köyiçi 139 12 Bahçeli Kargir Ev 361,58 1/1     16.500,00 495
79 Hacet Köyiçi 151 1 Kargir Evi ve Damı Bulunan Arsa 1754,45 1/1     29.000,00 870
80 Hacet Köyiçi 141 1 Avlulu Tek Katlı Kargir Ev ve Damı 730,07 1/1     19.000,00 570
81 Hacet Köyiçi 154 2 Avlulu Kargir Ev ve Damı 141,4 1/1     13.000,00 390
82 Hamidiye Köyiçi 156 6 Bahçeli Kargir Ev 165,15 1/1     12.000,00 360
83 Sarıağa Kovukdere 555 6 Mesken (C Blok) 2972,84 1/1 Z 2 73.000,00 2190
84 Öveçlı Köyiçi 0 1704 Avlulu Kargir Ev 220 1/1     35.000,00 1050
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Belediyemizden Taşınır İhale İlanı!

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 20.04.2017 Perşembe günü saat 14:00’da 15’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 20.04.2017 Perşembe günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODEL DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 KAMYON AÇIK KASA 45 VF 650 BMC SARI 1991 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
2 KAMYON DAMPERLİ 45 F 0499 BMC SARI 1994 Çekme Belgeli 17.000,00 TL 510,00 TL
3 OTOBÜS 45 VL 584 BMC BEYAZ 1992 Çekme Belgeli 2.900,00 TL 87,00 TL
4 OTOBÜS 45 F 0890 OTOYOL BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 3.000,00 TL 90,00 TL
5 MİNİBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 2.700,00 TL 81,00 TL
6 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 4.500,00 TL 135,00 TL
7 KAMYON 45 F 0493 İVECO OTOYOL BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 4.500,00 TL 135,00 TL
8 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1812 BMC MAVİ-BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
9 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0486 BMC SARI 1993 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 3298 BMC SARI 1998 Çekme Belgeli 16.000,00 TL 480,00 TL
11 KAMYON DAMPERLİ 45 PA 0013 FARGO KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 7.000,00 TL 210,00 TL
12 OTOMOBİL 45 F 3113 KARTAL SİYAH 1993 Plakalı 4.000,00 TL 120,00 TL
13 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL VECTRA LACİVERT 2000 Plakalı 21.000,00 TL 630,00 TL
14 KAMYONET 45 F 8091 BMC  Çift kabin MAVİ 1992 Plakalı 2.500,00 TL 75,00 TL
15 TANKER (SU) 45 F 5412 FİAT BEYAZ 1992 Plakalı 4.000,00 TL 120,00 TL
16 KAMYON DAMPERLİ 45 F 5491 FORD KARGO BEYAZ 2001 Plakalı 20.000,00 TL 600,00 TL
17 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Plakalı 25.000,00 TL 750,00 TL
18 GREYDER 45.08.16 CHAMPİON SARI 1978 Plakalı 25.000,00 TL 750,00 TL

DEVAMI

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kiraya verilecektir. İhale 28.03.2017 Salı günü saat: 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 28.03.2017 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
  BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat BbNo Adres Nitelik Alan Hisse Oranı AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Alacalar Köyiçi 0 1683       Kargir Dükkan 37 1/1 50,00 600,00 18,00
2 Alacalar Köyiçi 0 1575       ARSA 504 1/1 100,00 1.200,00 36,00
3 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:27     1/1 130,00 1.560,00 46,80
4 Bakır Köyiçi 0 6287     ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:31     1/1 130,00 1.560,00 46,80
5 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:37     1/1 150,00 1.800,00 54,00
6 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 4   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
7 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 5   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
8 Bakır Köykenarı 0 7047     TEKSTİL DEPO Arsa 2532 1/1 750,00 9.000,00 270,00
9 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 3   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
10 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/A DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
11 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/B DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
12 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/C DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
13 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/D DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
14 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/F DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
15 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/G DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
16 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/Ğ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
17 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/H DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
18 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/I DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
19 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/İ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
20 Bakır Bağarası(Vakıf) 0 1178     köylü pazarı ve sanayi sitesi - kantar Tarla 1725 1/1 600,00 7.200,00 216,00
21 İlyaslar Köyiçi 0 2237     KANTAR Arsa 46 1/1 250,00 3.000,00 90,00
22 Kayadibi   262 57       kapalı Yol 158 1/1 200,00 2.400,00 72,00
23 Kocamehmetağa   357 1 1. 17 53SOK. NO.51 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
24 Kocamehmetağa   357 1 1. 18 53SOK. NO.53 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
25 Kocamehmetağa   357 1 1. 19 53SOK. NO.55 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
26 Kocamehmetağa   357 1 1. 20 53SOK. NO.57 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
27 Kocamehmetağa   357 1 1. 24 53SOK. NO.67 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
28 Kocamehmetağa   358 19 Z. 9 53SOK. NO.40 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
29 Kocamehmetağa   358 19 Z. 21 53SOK. NO.64 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
30 Kocamehmetağa   358 19 Z. 22 53SOK. NO.66 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
31 Kocamehmetağa   358 19 Z. 23 53SOK. NO.68 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
32 Kuyucak   102 12       Tarla 12499,98 1/1 YILLIK BEDEL 750,00 23,00
33 Musahoca Köyiçi 0 1584     BOŞ Kargir Dükkan 20 1/1 40,00 480,00 15,00
34 Musahoca Köyiçi 0 1500     2katlı Köy Konağı ve Arsası KAHVE VE BOŞ ODA 108 1/1 100,00 1.200,00 36,00
35 Musalar   363 6     BOŞ Kargir Kahvehane 26 5/8 100,00 1.200,00 36,00
36 Yenimahalle   345 1 1. 14 OTELİN ÜSTÜ Dükkan 193 1/1 250,00 3.000,00 90,00
37 Yenimahalle   349 8     40 SOK. NO:32/4 Dükkan     300,00 3.600,00 108,00
38 Yağmurlu   0 1194       Arsa 58 1/1 40,00 480,00 15,00
39 Yağmurlu   0 1112       Arsa 83 1/1 50,00 600,00 18,00
40 Yağmurlu   0 1113       Arsa 88 1/1 50,00 600,00 18,00
41 Şaireşref   132 2     53 Sok. No:11(Küçüm Çam Parkı içi) İşyeri     1.250,00 15.000,00 450,00

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan