Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Taşınmaz Satış İhalesi

İhaleler

Taşınmaz Satış İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 30.03.2017 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 30.03.2017 Perşembe günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
BELEDİYEMİZE AİT SATILACAK TAŞINMAZLARLİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Nitelik Alan Hisse Oranı     MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Bakır Cüceoğlu 0 1268 Tarla 250 1/1     4.000,00 120
2 Bakır Kiremitocağı 0 4142 Tarla 400 1/1     4.800,00 144
3 Hacet Karacaören 101 30 Tarla 8700 1/1     17.400,00 522
4 Hamidiye Eldoğa 101 102 Tarla 3586 1/1     4.300,00 129
5 Hamidiye Eldoğa 101 183 Tarla 18800 1/1     22.600,00 678
6 Hamidiye Kuruca 124 27 Tarla 1003 1/1     1.250,00 38
7 Hamidiye Kuruca 124 31 Tarla 3210 1/1     4.000,00 120
8 Hamidiye Eldoğa 101 233 Tarla 2502,82 1/1     3.000,00 90
9 Küçükyaya Tavşantepe 0 58 Tarla 13966 1/1     83.800,00 2514
10 Küçükyaya Tavşantepe-Nanaltepe 0 417 Tarla 1200 1/1     9.600,00 288
11 Küçükyaya Çakalderesi 0 430 Tarla 2150 1/1     17.200,00 516
12 Musahoca Köyiçi 0 1537 Tarla 500 1/1     5.000,00 150
13 Şaireşref Eski Mezarlık 88 109 Tarla 5027 1/1     50.270,00 1510
14 Bakır Harta 0 4272 Zeytinlik 14400 11/72     26.400,00 792
15 Karakurt Yılancık 0 542 Zeytinlik 4066 1/1     48.800,00 1464
16 Karakurt İğdeli 0 571 Zeytinlik 4200 1/1     50.400,00 1512
17 Karakurt Laztepe 0 1754 Zeytinlik 2270 1/1     27.250,00 818
18 Küçükyaya Çakalderesi 0 558 Zeytinlik 2000 1/1     24.000,00 720
19 Öveçlı Ören 0 1440 Zeytinlik 3100 1/1     37.200,00 1116
20 Öveçlı Demirciyeri 0 1277 Zeytinlik 1900 1/1     22.800,00 684
21 Öveçlı Karabasanderesi 0 1188 Zeytinlik 600 1/1     7.200,00 216
22 Sarıağa Kovukdere-Ermenimezarlığı 427 3 Zeytinlik 380 1/1     4.600,00 138
23 Alacalar Köyiçi 0 1571 Arsa 312 1/1     4.680,00 141
24 Alacalar Köyiçi 0 1723 Arsa 39 1/1     600,00 18
25 Alacalar Köyiçi 0 1747 Arsa 244 1/1     3.660,00 110
26 Alacalar Köyiçi 0 1802 Arsa 681 1/1     10.250,00 308
27 Bakır Köyiçi 0 7545 Arsa 56,18 1/1     4.500,00 135
28 Bostancı Köyiçi 0 1778 Arsa 63 1/1     1.000,00 30
29 Bostancı Köyiçi 0 1730 Arsa 508 1/1     7.000,00 210
30 Bostancı Köyiçi 0 1709 Arsa 195 1/1     4.000,00 120
31 Bostancı Köyiçi 0 1516 Arsa 956 1/1     12.000,00 360
32 Bostancı Köyiçi 0 1517 Arsa 264 1/1     5.000,00 150
33 Bostancı Köyiçi 0 1518 Arsa 215 1/1     4.500,00 135
34 Bostancı Köyiçi 0 1519 Arsa 304 1/1     5.500,00 165
35 Bostancı Köyiçi 0 1520 Arsa 541 1/1     8.000,00 240
36 Bostancı Köyiçi 0 1522 Arsa 300 1/1     5.750,00 173
37 Bostancı Köyiçi 0 1524 Arsa 835 1/1     12.000,00 360
38 Bostancı Köyiçi 0 1525 Arsa 228 1/1     4.500,00 135
39 Bostancı Köyiçi 0 1534 Arsa 596 1/1     8.000,00 240
40 Bostancı Köyiçi 0 1535 Arsa 636 1/1     9.250,00 278
41 Bostancı Köyiçi 0 1553 Arsa 277 1/1     5.000,00 150
42 Bostancı Köyiçi 0 1554 Arsa 447 1/1     7.000,00 210
43 Bostancı Köyiçi 0 1583 Arsa 273 1/1     4.500,00 135
44 Bostancı Köyiçi 0 1487 Arsa 132 1/1     2.000,00 60
45 Çobanlar Köyiçi 137 3 Arsa 869,8 1/1     17.400,00 522
46 Fırdanlar Köyiçi 142 4 Arsa 206,94 1/1     2.500,00 75
47 Fırdanlar Köyiçi 126 2 Arsa 400,91 1/1     5.000,00 150
48 Hacet Köyiçi 138 2 Arsa 245,51 1/1     2.900,00 87
49 Hamidiye Köyiçi 155 1 Bahçe 27,89 1/1     300,00 9
50 Kayadibi Mahalleiçi 460 2 Arsa 883 1/1     22.000,00 660
51 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 2 Arsa 241,4 1/1     7.500,00 225
52 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 3 Arsa 346,5       10.500,00 315
53 Kuyucak Köyiçi 118 19 Arsa 32,13 1/1     600,00 18
54 Küçükyaya Köyiçi 0 610 Arsa 288 1/1     6.000,00 180
55 Sarıağa Furanlı 563 11 Arsa 281,21 1/1     60.000,00 1800
56 Sarıağa Furanlı 563 12 Arsa 327,65 1/1     68.000,00 2040
57 Tevfikiye Arsa 161 18 Arsa 173 1/1     43.250,00 1298
58 Yağmurlu Köyiçi 0 1196 Arsa 220 1/1     10.000,00 300
59 Yağmurlu Köyiçi 0 1114 Arsa 325 1/1     13.000,00 390
60 Bakır Köyiçi 0 7494 Mesken 231,5 1/1 4. 4 34.000,00 1020
61 Bakır Köyiçi 0 6178 Mesken 195,38 1/1 1. 3 31.000,00 930
62 Bakır Köyiçi 0 6178 Mesken 195,38 1/1 2. 6 31.000,00 930
63 Bostancı Köyiçi 0 1723 Kargir Ev ve Arsası 518 1/1     10.000,00 300
64 Bostancı Köyiçi 0 1722 Kargir Ev ve Arsası 424 1/1     9.500,00 285
65 Bostancı Köyiçi 0 1720 Kargir Ev ve Arsası 530 1/1     11.000,00 330
66 Bostancı Köyiçi 0 1719 Kargir Ev ve Arsası 240 1/1     7.000,00 210
67 Bostancı Köyiçi 0 1718 Kargir Ev ve Arsası 260 1/1     8.000,00 240
68 Bostancı Köyiçi 0 1717 Kargir Ev ve Arsası 780 1/1     15.000,00 450
69 Bostancı Köyiçi 0 1740 Kargir Ev ve Avlusu 1041 1/1     17.000,00 510
70 Bostancı Köyiçi 0 1696 Kargir Ev ve Avlusu 418 1/1     9.000,00 270
71 Bostancı Köyiçi 0 1695 Kargir Ev ve Avlusu 314 1/1     8.000,00 240
72 Bostancı Köyiçi 0 1694 Kargir Ev ve Avlusu 714 1/1     13.000,00 390
73 Bostancı Köyiçi 0 1688 Kargir Ev ve Müştemilatı 770 1/1     14.000,00 420
74 Çobanlar Köyiçi 136 8 Avlulu Ev 81,56 1/1     5.000,00 150
75 Çobanlar Köyiçi 140 4 Avlulu Ev 36,9 1/1     3.000,00 90
76 Güvendik Köyiçi 143 6 İki Katlı Kargir Ev 85,53 1/1     14.000,00 420
77 Güvendik Köyiçi 151 5 İki Katlı Kargir Ev 60,83 1/1     9.500,00 285
78 Güvendik Köyiçi 139 12 Bahçeli Kargir Ev 361,58 1/1     16.500,00 495
79 Hacet Köyiçi 151 1 Kargir Evi ve Damı Bulunan Arsa 1754,45 1/1     29.000,00 870
80 Hacet Köyiçi 141 1 Avlulu Tek Katlı Kargir Ev ve Damı 730,07 1/1     19.000,00 570
81 Hacet Köyiçi 154 2 Avlulu Kargir Ev ve Damı 141,4 1/1     13.000,00 390
82 Hamidiye Köyiçi 156 6 Bahçeli Kargir Ev 165,15 1/1     12.000,00 360
83 Sarıağa Kovukdere 555 6 Mesken (C Blok) 2972,84 1/1 Z 2 73.000,00 2190
84 Öveçlı Köyiçi 0 1704 Avlulu Kargir Ev 220 1/1     35.000,00 1050
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 08.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 08.01.2021 Cuma günü saat: 14:00’ten itibaren 5'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 02.02.2021 Salı günü saat 14:00’ten itibaren 5’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Beyannamesi (noter onaylı)    
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2021
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ  
1 Bademli 138 2     Kahvehane İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00  
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:05  
3 Bakır 0 6178 2 1 4 Sk. No:29/1 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:10  
4 Bakır   7494 4 4 Şefik paksoy cd.No:43/4 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:15  
5 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:20  
6 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:25  
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:30  
8 Bakır 0 8395     Akhisar cadde 4-G Oto galari 100 1600,00 19.200,00 576,00 14:35  
9 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:40  
10 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A (avcılar kulubü) İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:45  
11 Gelenbe 2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:50  
12 Gelenbe 0 3285     Vatan cd.No:110/A Arsa (depo) 3186depo(650) 5000,00 60.000,00 1.800,00 14:55  
13 Gelenbe 0 28     Karayit Tarla 3050 600,00 7.200,00 216,00 15:00  
14 Gelenbe 0 793     Karayit Tarla 900 150,00 1.800,00 54,00 15:05  
15 Gelenbe 0 794     Karayit Tarla 1100 150,00 1.800,00 54,00 15:10  
16 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 15:15  
17 Hamitli 0yeni(113) 1146yeni(40)     (8 adet edremit) zeytinlik 670 YILLIK 500 15,00 15:20  
18 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Depo (Arsa) 486 750,00 9.000,00 270,00 15:25  
19 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 15:30  
20 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 15:35  
21 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 15:40  
22 ilyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/B İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:45  
23 İlyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/C İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:50  
24 Karakurt 0(yeni175) 873(yeni 2)     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 15:55  
25 Kayadibi 262 65     56 sk. İş yeri   250,00 3.000,00 90,00 16:00  
26 Kayadibi 273 2     108 sk.No:1/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 16:05  
27 Kocamehmetağa 356 14 Z 2 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/A İş Yeri 18 1000,00 12.000,00 360,00 16:10  
28 Kocamehmetağa 356 14 Z 3 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/B İş Yeri 15 1000,00 12.000,00 360,00 16:15  
29 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 16:20  
30 Küçük yaya 109 5     ÇAKALDERESİ TARLA 2105.09 YILLIK 500,00 15,00 16:25  
31 Öveçli 0(yeni158) 1585(yeni12)       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 16:30  
32 Öveçli 0(yeni175) 1704(yeni5)     Süleyman boğaz sk.No:93 mesken   200,00 2.400,00 72,00 16:35  
33 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 16:40  
34 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 16:45  
 
 

DEVAMI

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 05.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         Manisa İli Kırkağaç İlçesi Şair Eşref Mahallesi, Atatürk 56. Cadde No:118 adresinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Şair Eşref Mahallesi 122 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan B+Z+2 katlı Betonarme eski Belediye Hizmet Binasının yıkım sonrasında ortaya çıkan enkaz ve hurda malzeme karşılığı yıkılması işi, 2886  Sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir. İhale 05.01.2021 Salı günü 14:00’de Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, İhaleye istekli çıkmaması ve ihalenin iptal edilmesi durumunda ikinci ihale 26.01.2021 tarihi saat 14:00’de yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 05.01.2021 Salı günü saat 12:00’e kadar ve ikinci ihale için 26.01.2021 Salı günü saat 12:00’e kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.
         

İşin Adı Miktarı Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
HURDA –ENKAZ KARŞILIĞI BİNA YIKIM İŞİ           1 23.333,33 TL 700,00 TL 05.01.2021-26.01.2021 14: 00
 
 
1.Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1)Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3)İmza Beyannamesi
4) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
5) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
6) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
7) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
8) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
9) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
10) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
          
2.İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırkağaç Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
3.İhale,isteklilerin Belediye Encümeni önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim veye arttırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.Ancak; istekliler belirtilen İhale saatine kadar Kırkağaç Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir. Teklif  sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4.İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi,KDV ve diğer vergiler tahsil edilecektir.
5.İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamadan önce sözleşme bedelinin %6 tutarında kesin teminatını getirecek olup yasal vergileri ile sözleşme bedelini peşin olarak yatırdıkları dekontları Kırkağaç Belediyesine  teslim ederek sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici yer teslimine müteakip en geç 10 iş günü içerisinde gerekli izinleri alarak işe başlayacak olup, işin süresi 30 gündür.
6. Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere İLANEN DUYURULUR.
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan