Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İhaleler

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kiraya verilecektir. İhale 28.03.2017 Salı günü saat: 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 28.03.2017 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
  BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat BbNo Adres Nitelik Alan Hisse Oranı AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Alacalar Köyiçi 0 1683       Kargir Dükkan 37 1/1 50,00 600,00 18,00
2 Alacalar Köyiçi 0 1575       ARSA 504 1/1 100,00 1.200,00 36,00
3 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:27     1/1 130,00 1.560,00 46,80
4 Bakır Köyiçi 0 6287     ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:31     1/1 130,00 1.560,00 46,80
5 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:37     1/1 150,00 1.800,00 54,00
6 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 4   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
7 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 5   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
8 Bakır Köykenarı 0 7047     TEKSTİL DEPO Arsa 2532 1/1 750,00 9.000,00 270,00
9 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 3   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
10 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/A DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
11 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/B DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
12 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/C DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
13 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/D DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
14 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/F DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
15 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/G DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
16 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/Ğ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
17 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/H DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
18 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/I DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
19 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/İ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
20 Bakır Bağarası(Vakıf) 0 1178     köylü pazarı ve sanayi sitesi - kantar Tarla 1725 1/1 600,00 7.200,00 216,00
21 İlyaslar Köyiçi 0 2237     KANTAR Arsa 46 1/1 250,00 3.000,00 90,00
22 Kayadibi   262 57       kapalı Yol 158 1/1 200,00 2.400,00 72,00
23 Kocamehmetağa   357 1 1. 17 53SOK. NO.51 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
24 Kocamehmetağa   357 1 1. 18 53SOK. NO.53 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
25 Kocamehmetağa   357 1 1. 19 53SOK. NO.55 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
26 Kocamehmetağa   357 1 1. 20 53SOK. NO.57 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
27 Kocamehmetağa   357 1 1. 24 53SOK. NO.67 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
28 Kocamehmetağa   358 19 Z. 9 53SOK. NO.40 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
29 Kocamehmetağa   358 19 Z. 21 53SOK. NO.64 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
30 Kocamehmetağa   358 19 Z. 22 53SOK. NO.66 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
31 Kocamehmetağa   358 19 Z. 23 53SOK. NO.68 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
32 Kuyucak   102 12       Tarla 12499,98 1/1 YILLIK BEDEL 750,00 23,00
33 Musahoca Köyiçi 0 1584     BOŞ Kargir Dükkan 20 1/1 40,00 480,00 15,00
34 Musahoca Köyiçi 0 1500     2katlı Köy Konağı ve Arsası KAHVE VE BOŞ ODA 108 1/1 100,00 1.200,00 36,00
35 Musalar   363 6     BOŞ Kargir Kahvehane 26 5/8 100,00 1.200,00 36,00
36 Yenimahalle   345 1 1. 14 OTELİN ÜSTÜ Dükkan 193 1/1 250,00 3.000,00 90,00
37 Yenimahalle   349 8     40 SOK. NO:32/4 Dükkan     300,00 3.600,00 108,00
38 Yağmurlu   0 1194       Arsa 58 1/1 40,00 480,00 15,00
39 Yağmurlu   0 1112       Arsa 83 1/1 50,00 600,00 18,00
40 Yağmurlu   0 1113       Arsa 88 1/1 50,00 600,00 18,00
41 Şaireşref   132 2     53 Sok. No:11(Küçüm Çam Parkı içi) İşyeri     1.250,00 15.000,00 450,00

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 08.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 08.01.2021 Cuma günü saat: 14:00’ten itibaren 5'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 02.02.2021 Salı günü saat 14:00’ten itibaren 5’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Beyannamesi (noter onaylı)    
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2021
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ  
1 Bademli 138 2     Kahvehane İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00  
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:05  
3 Bakır 0 6178 2 1 4 Sk. No:29/1 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:10  
4 Bakır   7494 4 4 Şefik paksoy cd.No:43/4 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:15  
5 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:20  
6 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:25  
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:30  
8 Bakır 0 8395     Akhisar cadde 4-G Oto galari 100 1600,00 19.200,00 576,00 14:35  
9 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:40  
10 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A (avcılar kulubü) İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:45  
11 Gelenbe 2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:50  
12 Gelenbe 0 3285     Vatan cd.No:110/A Arsa (depo) 3186depo(650) 5000,00 60.000,00 1.800,00 14:55  
13 Gelenbe 0 28     Karayit Tarla 3050 600,00 7.200,00 216,00 15:00  
14 Gelenbe 0 793     Karayit Tarla 900 150,00 1.800,00 54,00 15:05  
15 Gelenbe 0 794     Karayit Tarla 1100 150,00 1.800,00 54,00 15:10  
16 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 15:15  
17 Hamitli 0yeni(113) 1146yeni(40)     (8 adet edremit) zeytinlik 670 YILLIK 500 15,00 15:20  
18 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Depo (Arsa) 486 750,00 9.000,00 270,00 15:25  
19 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 15:30  
20 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 15:35  
21 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 15:40  
22 ilyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/B İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:45  
23 İlyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/C İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:50  
24 Karakurt 0(yeni175) 873(yeni 2)     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 15:55  
25 Kayadibi 262 65     56 sk. İş yeri   250,00 3.000,00 90,00 16:00  
26 Kayadibi 273 2     108 sk.No:1/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 16:05  
27 Kocamehmetağa 356 14 Z 2 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/A İş Yeri 18 1000,00 12.000,00 360,00 16:10  
28 Kocamehmetağa 356 14 Z 3 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/B İş Yeri 15 1000,00 12.000,00 360,00 16:15  
29 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 16:20  
30 Küçük yaya 109 5     ÇAKALDERESİ TARLA 2105.09 YILLIK 500,00 15,00 16:25  
31 Öveçli 0(yeni158) 1585(yeni12)       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 16:30  
32 Öveçli 0(yeni175) 1704(yeni5)     Süleyman boğaz sk.No:93 mesken   200,00 2.400,00 72,00 16:35  
33 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 16:40  
34 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 16:45  
 
 

DEVAMI

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 05.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         Manisa İli Kırkağaç İlçesi Şair Eşref Mahallesi, Atatürk 56. Cadde No:118 adresinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Şair Eşref Mahallesi 122 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan B+Z+2 katlı Betonarme eski Belediye Hizmet Binasının yıkım sonrasında ortaya çıkan enkaz ve hurda malzeme karşılığı yıkılması işi, 2886  Sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir. İhale 05.01.2021 Salı günü 14:00’de Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, İhaleye istekli çıkmaması ve ihalenin iptal edilmesi durumunda ikinci ihale 26.01.2021 tarihi saat 14:00’de yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 05.01.2021 Salı günü saat 12:00’e kadar ve ikinci ihale için 26.01.2021 Salı günü saat 12:00’e kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.
         

İşin Adı Miktarı Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
HURDA –ENKAZ KARŞILIĞI BİNA YIKIM İŞİ           1 23.333,33 TL 700,00 TL 05.01.2021-26.01.2021 14: 00
 
 
1.Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1)Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3)İmza Beyannamesi
4) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
5) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
6) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
7) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
8) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
9) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
10) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
          
2.İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırkağaç Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
3.İhale,isteklilerin Belediye Encümeni önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim veye arttırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.Ancak; istekliler belirtilen İhale saatine kadar Kırkağaç Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir. Teklif  sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4.İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi,KDV ve diğer vergiler tahsil edilecektir.
5.İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamadan önce sözleşme bedelinin %6 tutarında kesin teminatını getirecek olup yasal vergileri ile sözleşme bedelini peşin olarak yatırdıkları dekontları Kırkağaç Belediyesine  teslim ederek sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici yer teslimine müteakip en geç 10 iş günü içerisinde gerekli izinleri alarak işe başlayacak olup, işin süresi 30 gündür.
6. Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere İLANEN DUYURULUR.
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan