Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İhaleler

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kiraya verilecektir. İhale 28.03.2017 Salı günü saat: 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 28.03.2017 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
  BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat BbNo Adres Nitelik Alan Hisse Oranı AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Alacalar Köyiçi 0 1683       Kargir Dükkan 37 1/1 50,00 600,00 18,00
2 Alacalar Köyiçi 0 1575       ARSA 504 1/1 100,00 1.200,00 36,00
3 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:27     1/1 130,00 1.560,00 46,80
4 Bakır Köyiçi 0 6287     ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:31     1/1 130,00 1.560,00 46,80
5 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:37     1/1 150,00 1.800,00 54,00
6 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 4   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
7 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 5   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
8 Bakır Köykenarı 0 7047     TEKSTİL DEPO Arsa 2532 1/1 750,00 9.000,00 270,00
9 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 3   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
10 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/A DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
11 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/B DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
12 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/C DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
13 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/D DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
14 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/F DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
15 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/G DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
16 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/Ğ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
17 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/H DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
18 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/I DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
19 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/İ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
20 Bakır Bağarası(Vakıf) 0 1178     köylü pazarı ve sanayi sitesi - kantar Tarla 1725 1/1 600,00 7.200,00 216,00
21 İlyaslar Köyiçi 0 2237     KANTAR Arsa 46 1/1 250,00 3.000,00 90,00
22 Kayadibi   262 57       kapalı Yol 158 1/1 200,00 2.400,00 72,00
23 Kocamehmetağa   357 1 1. 17 53SOK. NO.51 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
24 Kocamehmetağa   357 1 1. 18 53SOK. NO.53 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
25 Kocamehmetağa   357 1 1. 19 53SOK. NO.55 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
26 Kocamehmetağa   357 1 1. 20 53SOK. NO.57 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
27 Kocamehmetağa   357 1 1. 24 53SOK. NO.67 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
28 Kocamehmetağa   358 19 Z. 9 53SOK. NO.40 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
29 Kocamehmetağa   358 19 Z. 21 53SOK. NO.64 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
30 Kocamehmetağa   358 19 Z. 22 53SOK. NO.66 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
31 Kocamehmetağa   358 19 Z. 23 53SOK. NO.68 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
32 Kuyucak   102 12       Tarla 12499,98 1/1 YILLIK BEDEL 750,00 23,00
33 Musahoca Köyiçi 0 1584     BOŞ Kargir Dükkan 20 1/1 40,00 480,00 15,00
34 Musahoca Köyiçi 0 1500     2katlı Köy Konağı ve Arsası KAHVE VE BOŞ ODA 108 1/1 100,00 1.200,00 36,00
35 Musalar   363 6     BOŞ Kargir Kahvehane 26 5/8 100,00 1.200,00 36,00
36 Yenimahalle   345 1 1. 14 OTELİN ÜSTÜ Dükkan 193 1/1 250,00 3.000,00 90,00
37 Yenimahalle   349 8     40 SOK. NO:32/4 Dükkan     300,00 3.600,00 108,00
38 Yağmurlu   0 1194       Arsa 58 1/1 40,00 480,00 15,00
39 Yağmurlu   0 1112       Arsa 83 1/1 50,00 600,00 18,00
40 Yağmurlu   0 1113       Arsa 88 1/1 50,00 600,00 18,00
41 Şaireşref   132 2     53 Sok. No:11(Küçüm Çam Parkı içi) İşyeri     1.250,00 15.000,00 450,00

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Belediyemizden Taşınır İhale İlanı!

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 20.04.2017 Perşembe günü saat 14:00’da 15’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 20.04.2017 Perşembe günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODEL DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 KAMYON AÇIK KASA 45 VF 650 BMC SARI 1991 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
2 KAMYON DAMPERLİ 45 F 0499 BMC SARI 1994 Çekme Belgeli 17.000,00 TL 510,00 TL
3 OTOBÜS 45 VL 584 BMC BEYAZ 1992 Çekme Belgeli 2.900,00 TL 87,00 TL
4 OTOBÜS 45 F 0890 OTOYOL BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 3.000,00 TL 90,00 TL
5 MİNİBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 2.700,00 TL 81,00 TL
6 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 4.500,00 TL 135,00 TL
7 KAMYON 45 F 0493 İVECO OTOYOL BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 4.500,00 TL 135,00 TL
8 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1812 BMC MAVİ-BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
9 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0486 BMC SARI 1993 Çekme Belgeli 12.000,00 TL 360,00 TL
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 3298 BMC SARI 1998 Çekme Belgeli 16.000,00 TL 480,00 TL
11 KAMYON DAMPERLİ 45 PA 0013 FARGO KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 7.000,00 TL 210,00 TL
12 OTOMOBİL 45 F 3113 KARTAL SİYAH 1993 Plakalı 4.000,00 TL 120,00 TL
13 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL VECTRA LACİVERT 2000 Plakalı 21.000,00 TL 630,00 TL
14 KAMYONET 45 F 8091 BMC  Çift kabin MAVİ 1992 Plakalı 2.500,00 TL 75,00 TL
15 TANKER (SU) 45 F 5412 FİAT BEYAZ 1992 Plakalı 4.000,00 TL 120,00 TL
16 KAMYON DAMPERLİ 45 F 5491 FORD KARGO BEYAZ 2001 Plakalı 20.000,00 TL 600,00 TL
17 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Plakalı 25.000,00 TL 750,00 TL
18 GREYDER 45.08.16 CHAMPİON SARI 1978 Plakalı 25.000,00 TL 750,00 TL

DEVAMI

Taşınmaz Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kiraya verilecektir. İhale 28.03.2017 Salı günü saat: 14:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda 10’ar dakika arayla yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 28.03.2017 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1.  
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
 9. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
          İlgililere ilanen duyurulur.
  BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat BbNo Adres Nitelik Alan Hisse Oranı AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Alacalar Köyiçi 0 1683       Kargir Dükkan 37 1/1 50,00 600,00 18,00
2 Alacalar Köyiçi 0 1575       ARSA 504 1/1 100,00 1.200,00 36,00
3 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:27     1/1 130,00 1.560,00 46,80
4 Bakır Köyiçi 0 6287     ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:31     1/1 130,00 1.560,00 46,80
5 Bakır Köyiçi 0 6287      ŞEFİK PAKSOY CAD.NO:37     1/1 150,00 1.800,00 54,00
6 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 4   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
7 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 5   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
8 Bakır Köykenarı 0 7047     TEKSTİL DEPO Arsa 2532 1/1 750,00 9.000,00 270,00
9 Bakır Köyiçi 0 6780 Z. 3   İş Yeri 224 1/1 100,00 1.200,00 36,00
10 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/A DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
11 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/B DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
12 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/C DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
13 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/D DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
14 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/F DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
15 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/G DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
16 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/Ğ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
17 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/H DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
18 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/I DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
19 Bakır Bağarası 0 1176     KÖYLÜ PAZARI 1/İ DÜKKAN   1/1 250,00 3.000,00 90,00
20 Bakır Bağarası(Vakıf) 0 1178     köylü pazarı ve sanayi sitesi - kantar Tarla 1725 1/1 600,00 7.200,00 216,00
21 İlyaslar Köyiçi 0 2237     KANTAR Arsa 46 1/1 250,00 3.000,00 90,00
22 Kayadibi   262 57       kapalı Yol 158 1/1 200,00 2.400,00 72,00
23 Kocamehmetağa   357 1 1. 17 53SOK. NO.51 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
24 Kocamehmetağa   357 1 1. 18 53SOK. NO.53 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
25 Kocamehmetağa   357 1 1. 19 53SOK. NO.55 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
26 Kocamehmetağa   357 1 1. 20 53SOK. NO.57 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
27 Kocamehmetağa   357 1 1. 24 53SOK. NO.67 İş Yeri 1296 1/1 175,00 2.100,00 63,00
28 Kocamehmetağa   358 19 Z. 9 53SOK. NO.40 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
29 Kocamehmetağa   358 19 Z. 21 53SOK. NO.64 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
30 Kocamehmetağa   358 19 Z. 22 53SOK. NO.66 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
31 Kocamehmetağa   358 19 Z. 23 53SOK. NO.68 İş Yeri 1623,21 1/1 220,00 2.640,00 80,00
32 Kuyucak   102 12       Tarla 12499,98 1/1 YILLIK BEDEL 750,00 23,00
33 Musahoca Köyiçi 0 1584     BOŞ Kargir Dükkan 20 1/1 40,00 480,00 15,00
34 Musahoca Köyiçi 0 1500     2katlı Köy Konağı ve Arsası KAHVE VE BOŞ ODA 108 1/1 100,00 1.200,00 36,00
35 Musalar   363 6     BOŞ Kargir Kahvehane 26 5/8 100,00 1.200,00 36,00
36 Yenimahalle   345 1 1. 14 OTELİN ÜSTÜ Dükkan 193 1/1 250,00 3.000,00 90,00
37 Yenimahalle   349 8     40 SOK. NO:32/4 Dükkan     300,00 3.600,00 108,00
38 Yağmurlu   0 1194       Arsa 58 1/1 40,00 480,00 15,00
39 Yağmurlu   0 1112       Arsa 83 1/1 50,00 600,00 18,00
40 Yağmurlu   0 1113       Arsa 88 1/1 50,00 600,00 18,00
41 Şaireşref   132 2     53 Sok. No:11(Küçüm Çam Parkı içi) İşyeri     1.250,00 15.000,00 450,00

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan