Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Duyurular

Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat)  sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
 
 
SINIFI
 
ÜNVAN
 
ALINACAK SAYI
 
EĞİTİM DURUMU
 
TH
 
Elektrik-Elektronik Mühendisi
 
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi ,Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak
 
TH
 
Harita Mühendisi
 
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi, Harita
Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) Lisans Bölümünden Mezun Olmak.
 
 
TH
Makina Mühendisi  
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi ,Makina
Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak
            
ARANAN ŞARTLAR
 
 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.
 4. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
 5. Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Askerliğini yapmış olmak.  (Erkek adaylar için )
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
 8. Kırkağaç, Soma veya Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.(İlan tarihinden sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu
 4. Sağlık raporu
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 6. Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf
 7. Adli sicil belgesi
 
 
 

SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER

 
 • T.C. Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.
 
 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 
 
BAŞVURU SÜRESİ : 07/06/2018 ile 13/06/2018 tarihleri saat 08:00 ile 17:00  arası
 
BAŞVURU ŞEKLİ :Yazı İşleri Müdürlüğünden form alarak şahsen müracaat yapılacaktır.(Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
SINAV TARİHİ      : 20/06/2018  saat 10:00
 
SINAV YERİ           :  Kırkağaç Belediyesi Encümen Salonu
 
SINAV SONUÇLARI : Sonuçlar www.kirkagac.bel.tr adresinde duyurulacaktır.
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

7-8 Kasım geçici elektik kesintisi duyurusu

7 Kasım Çarşamba günü Hıdırağa ve Cinosman Mahallelerinin tamamında, 8 Kasım Perşembe günü Çatlıcak Mahallesinin tamamında saat 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım tesislerinin devreye alınması sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza duyurulur.

DEVAMI

Selçuk Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimleri önkayıtları başladı

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan