Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Duyurular

Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat)  sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
 
 
SINIFI
 
ÜNVAN
 
ALINACAK SAYI
 
EĞİTİM DURUMU
 
TH
 
Elektrik-Elektronik Mühendisi
 
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi ,Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak
 
TH
 
Harita Mühendisi
 
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi, Harita
Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) Lisans Bölümünden Mezun Olmak.
 
 
TH
Makina Mühendisi  
1 Adet
 
Mühendislik Fakültesi ,Makina
Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak
            
ARANAN ŞARTLAR
 
 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.
 4. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
 5. Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Askerliğini yapmış olmak.  (Erkek adaylar için )
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
 8. Kırkağaç, Soma veya Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.(İlan tarihinden sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 
 1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu
 4. Sağlık raporu
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 6. Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf
 7. Adli sicil belgesi
 
 
 

SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER

 
 • T.C. Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.
 
 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 
 
BAŞVURU SÜRESİ : 07/06/2018 ile 13/06/2018 tarihleri saat 08:00 ile 17:00  arası
 
BAŞVURU ŞEKLİ :Yazı İşleri Müdürlüğünden form alarak şahsen müracaat yapılacaktır.(Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
SINAV TARİHİ      : 20/06/2018  saat 10:00
 
SINAV YERİ           :  Kırkağaç Belediyesi Encümen Salonu
 
SINAV SONUÇLARI : Sonuçlar www.kirkagac.bel.tr adresinde duyurulacaktır.
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Çiftçilerimizin Dikkatine!

Ege Bölgesi'nin Kıyı Kesimlerinde Zirai Don Tehlikesine Dikkat!
Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde, zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesinin kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı : 16.01.2019 00:00 - 17.01.2019 09:00

DEVAMI

Kırkağaç Belediyesi’nden Yapılandırma Uyarısı

Kırkağaç Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, 27 Ağustos tarihinde başvuruları sona eren ve mükelleflerin 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait borçlarını yapılandırmalarını sağlayan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununda, 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifi ile ödeyemedikleri borçlarını şuan ki faizi ile ödeyerek yapılandırma devam edebilecekler. Torba kanun teklifine, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödeyememiş olan mükellefler, bu ödemelerini 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklenerek bir imkan daha sağlanmıştır. Yalnız taksitleri için vadesinden 28 Şubata kadar yüzde 2 gecikme zammı hesaplanacaktır. Ayrıca Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Son kez tanınan bu imkan ile birlikte ödeme yapan mükelleflerimiz yapılandırmaları bozulmadan ve kalan borçlarını 7143 Sayılı Kanun Kapsamında taksitler halinde ödeyebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan