Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi Araç ve İş Makinesi Satış İlanı

Duyurular

Kırkağaç Belediyesi Araç ve İş Makinesi Satış İlanı

 İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince satılacaktır.İhale 06/08/2019 Salı günü saat 14:00’te 15’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 06/08/2019 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur.
          İlgililere ilanen duyurulur.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1. Dilekçe
 2. Nüfüs cüzdan fotokopisi
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (Noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname
 9. İhaleye katılabilmek için;08.09.1983 tarih,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun  74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
İlgililere ilanen duyurulur.

 
SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODELİ DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 OTOMOBİL 45 PA 0001 RENAULT FLUANCE SİYAH 2010 PLAKALI 40.000 TL 1.200 TL
2 OTOMOBİL 45 PA 0901 RENAULT LAGUNA GRİ(DUMAN) 2010 PLAKALI 42.000 TL 1.260 TL
3 OTOMOBİL 45 F 9339 MEGANE SİYAH 2009 Plakalı 34.000 TL 1.020 TL
4 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL MAVİ 2000 Plakalı 19.000 TL 570 TL
5 OTOBÜS 45 F 3330 İVECO MAVİ-BEYAZ 1995 Plakalı 15.000 TL 450 TL
6 MOTOSİKLET 45 F 2002 KANUNİ SİYAH 2002 Plakalı 750 TL 22,50 TL
7 MOTOSİKLET 45 F 8110 YUKİ KIRMIZI 2006 Plakalı 500 TL 15 TL
8 KAMYONET 45 F 2337 FİAT Doblo GRİ 2006 Plakalı 15.000 TL 450 TL
9 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1721 BMC FATİH İnterkol SARI 1995 Plakalı 23.000 TL 690 TL
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0640 İVECO KIRMIZI-GRİ 1994 Plakalı 8.000 TL 240 TL
11 KAMYON-VİNÇ MONTELİ (BOM) 45 F 5411 FİAT BEYAZ 1985 Plakalı 10.000 TL 300 TL
12 EKSKAVATÖR 45.08.03 HİTACHİ TURUNCU 2008 Plakalı 250.000 TL 7.500 TL
13 JCB 3 CX KEPÇE 45.08.12 JCB 3 CX SARI 2010 Plakalı 150.000 TL 4.500 TL
14 JCB 4 CX KEPÇE 45.08.15 JCB 4 CX SARI 2008 Plakalı 150.000 TL 4.500 TL
15 4X4 ÇOK MAKSATLI ARAÇ VE EKİPMANLARI 45.08.04 BOSCHUNG TURUNCU 2007 Plakalı 5.000 TL 150 TL
16 KAMYON- SÜPÜRGE ARACI 45 F 5422 İVECO BEYAZ 2004 Plakalı 20.000 TL 600 TL
17 KAMYONET 45 F 6494 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 13.000 TL 390 TL
18 KAMYONET 45 F 7703 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 13.000 TL 390 TL
19 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0855 BMC FATİH İnterkol SARI 1994 Plakalı 24.000 TL 720 TL
20 KAMYONET 45 F 4595 BMC BEYAZ 2007 Çekme Belgeli 3.000 TL 90 TL
21 KAMYON 45 PA 0013 DODGE AS900 KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 12.000 TL 360 TL
22 KAMYON 45 F 0499 FATİH İNTERKOL SARI 1994 Çekme Belgeli 20.000 TL 600 TL
23 OTOBÜS 45 VL 584 BMC OTOBÜS MAVİ 1992 Çekme Belgeli 7.000 TL 210 TL
24 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 5.000 TL 150 TL
25 MİNÜBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 3.500 TL 105 TL
26 KAMYON 45 F 1812 BMC FATİH MAVİ BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 8.000 TL 240 TL
27 KAMYON 45 F 0493 İVECO BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 8.000 TL 240 TL
28 OTOBÜS 45 F 0890 İVECO BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 6.500 TL 195 TL
29 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Çekme Belgeli 25.000 TL 750 TL
30 GREYDER 45.08.16 CHAMPİON SARI 1978 Çekme Belgeli 25.000 TL 750 TL

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/583716
 
1-İdarenin
a) Adresi : ŞAİR EŞREF MAH. ATATÜRK 56 YENİ SOK. 118 45700 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2365881022 - 2365881076
c) Elektronik Posta Adresi : info@kirkagac.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 170.000 Litre Motorin (Euro Dizel) 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediye araçları tarafından Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu yurt içi ve özellikle Kırkağaç ilçesindeki en az 1 adet taşıt tanıma sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı gün alıma başlanacak olup,Akaryakıtın tamamı 31.12.2020 tarihine kadar Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu Yurt içi ve özellikle Kırkağaç İlçesindeki en az 1 Adet) Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından da pey der pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ BELEDİYE HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 
 a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
 b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi ,
 c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi ,
 d) İşyeri Açma ve İzin Belgesi
 e) İstekli firma bünyesinde Taşıt tanıma sistemi olduğunu gösterir belgeyi teklif kapsamında sunacaktır.(Taşıt tanıma sistemi İller arası dolaşıma açık olacaktır.)
Enerji Piyasası düzenleme kurulundan alınmış Akaryakıt satış yeri izin belgesinin aslını veya aslı idaremizce görülmüştür onaylı suretini teklifi ekinde sunması zorunludur.
 h) TSE Standartları Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Paporu,
c)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
d)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü akaryakıt ürünleri alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 

DEVAMI

Son gün 30 Kasım 2019!

Kırkağaç Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), İlan ve Reklam vergilerinin 2019 yılı 2.taksitlerinin tahsilatına başladı. Emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım!!

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan