Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi Araç Satış İhalesi

İhaleler

Kırkağaç Belediyesi Araç Satış İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 20.01.2020 Pazartesi günü 14:15’de 5’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, Satışı yapılamayan taşınırlar için ikinci ihale 25.02.2020 tarihi saat 14:15’den itibaren 5’er dakika arayla yapılacaktır. İkinci ihalede satılacak taşınırlar ve saatler konusunda liste için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinden itibaren bilgi alınabilir. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 20.01.2020 Perşembe günü saat 11:00’e kadar ve ikinci ihale için 25.02.2020 Salı günü saat 11:00’e kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
 

SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODELİ DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 OTOMOBİL 45 F 9339 MEGANE SİYAH 2009 Plakalı 34.000,00 1.020,00 14:15
2 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL MAVİ 2000 Plakalı 23.000,00 690,00 14:20
3 OTOBÜS 45 F 3330 İVECO MAVİ-BEYAZ 1995 Plakalı 15.000,00 450,00 14:25
4 MOTOSİKLET 45 F 8110 YUKİ KIRMIZI 2006 Plakalı 500,00 15,00 14:30
5 KAMYONET 45 F 2337 FİAT Doblo GRİ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:35
6 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1721 BMC FATİH İnterkol SARI 1995 Plakalı 25.000,00 750,00 14:40
7 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0640 İVECO KIRMIZI-GRİ 1994 Plakalı 8.000,00 240,00 14:45
8 EKSKAVATÖR 45.08.03 HİTACHİ TURUNCU 2008 Plakalı 200.000,00 6.000,00 14:50
9 JCB 3 CX KEPÇE 45.08.12 JCB 3 CX SARI 2010 Plakalı 140.000,00 4.200,00 14:55
10 JCB 4 CX KEPÇE 45.08.15 JCB 4 CX SARI 2008 Plakalı 140.000,00     4.200,00 15:00
11 KAMYONET 45 F 6494 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 15:05
12 KAMYONET 45 F 7703 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 15:10
13 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0855 BMC FATİH İnterkol SARI 1994 Plakalı 27.000,00 810,00 15:15
14 KAMYONET 45 F 4595 BMC BEYAZ 2007 Çekme Belgeli 3.000,00 90,00 15:20
15 KAMYON 45 PA 0013 DODGE AS900 KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 12.000,00 360,00 15:25
16 KAMYON 45 F 0499 FATİH İNTERKOL SARI 1994 Çekme Belgeli 20.000,00 600,00 15:30
17 OTOBÜS 45 VL 584 BMC OTOBÜS MAVİ 1992 Çekme Belgeli 7.000,00 210,00 15:35
18 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 5.000,00 150,00 15:40
19 MİNÜBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 3.500,00 105,00 15:45
20 KAMYON 45 F 1812 BMC FATİH MAVİ BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 10.000,00 300,00 15:50
21 KAMYON 45 F 0493 İVECO BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 9.000,00 270,00 15:55
22 OTOBÜS 45 F 0890 İVECO BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 6.500,00 195,00 16:00
23 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Çekme Belgeli 25.000,00 750,00 16:05
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2. Araç Satış İhalesi Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 25.02.2020 tarihi saat 14:15’den itibaren 5’er dakika arayla Encümen huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin 25.02.2020 Salı günü saat 11:00’e kadar belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODELİ DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 OTOMOBİL 45 F 9339 MEGANE SİYAH 2009 Plakalı 34.000,00 1.020,00 14:15
2 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL MAVİ 2000 Plakalı 23.000,00 690,00 14:20
3 OTOBÜS 45 F 3330 İVECO MAVİ-BEYAZ 1995 Plakalı 15.000,00 450,00 14:25
4 MOTOSİKLET 45 F 8110 YUKİ KIRMIZI 2006 Plakalı 500,00 15,00 14:30
5 KAMYONET 45 F 2337 FİAT Doblo GRİ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:35
6 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1721 BMC FATİH İnterkol SARI 1995 Plakalı 25.000,00 750,00 14:40
7 EKSKAVATÖR 45.08.03 HİTACHİ TURUNCU 2008 Plakalı 200.000,00 6.000,00 14:45
8 KAMYONET 45 F 6494 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:50
9 KAMYONET 45 F 7703 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:55
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0855 BMC FATİH İnterkol SARI 1994 Plakalı 27.000,00 810,00 15:00
11 KAMYONET 45 F 4595 BMC BEYAZ 2007 Çekme Belgeli 3.000,00 90,00 15:05
12 KAMYON 45 PA 0013 DODGE AS900 KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 12.000,00 360,00 15:10
13 KAMYON 45 F 0499 FATİH İNTERKOL SARI 1994 Çekme Belgeli 20.000,00 600,00 15:15
14 OTOBÜS 45 VL 584 BMC OTOBÜS MAVİ 1992 Çekme Belgeli 7.000,00 210,00 15:20
15 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 5.000,00 150,00 15:25
16 MİNÜBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 3.500,00 105,00 15:30
17 KAMYON 45 F 1812 BMC FATİH MAVİ BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 10.000,00 300,00 15:35
18 KAMYON 45 F 0493 İVECO BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 9.000,00 270,00 15:40
19 OTOBÜS 45 F 0890 İVECO BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 6.500,00 195,00 15:45
20 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Çekme Belgeli 25.000,00 750,00 15:50
 
 

DEVAMI

2. Kiralama İhalesi Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 14:00’ten itibaren 2'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 25.02.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Bademli 138 2       İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:02
3 Bakır 0 6780 Z. 4 5 Sk. İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:04
4 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:06
5 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:08
6 Bakır 0 1179     Tahir Uslu Cad. No:62/B İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:10
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:12
8 Bakır 0 8395     Akhisar cd. No:4G OTO GALERİ   1.250,00 15.000,00 450,00 14:14
9 Gebeler 0 776     İnceyol Tarla 11900 YILLIK 1.750,00 52,50 14:16
10 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:18
11 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:20
12 Gelenbe         Şehit Tahir Aymaz Cad. Kantar   275,00 3.300,00 99,00 14:22
13 Gelenbe   2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:24
14 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:26
15 Işıklar 0 507     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:28
16 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 14:30
17 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 14:32
18 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 14:34
19 Karakurt 0 873     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 14:36
20 Kocamehmetağa 358 19     53 Sk. No:60 İşyeri   350,00 4.200,00 126,00 14:38
21 Kocamehmetağa 358 19 Z 22 53 Sk. No:66 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:40
22 Kocamehmetağa 358 19 Z 23 53 Sk. No:68 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:42
23 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 14:44
24 Öveçli 0 1585       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 14:46
25 Yeni Mahalle 345 2       Otel   15.000,00 180.000,00 5.400,00 14:48
26 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 14:50
27 Hamitli 0 159     (45 EDREMİT) Zeytinlik 13200 YILLIK 200,00 6,00 14:52
28 Küçükyaya 0 558     (15 EDREMİT) Zeytinlik 2000 YILLIK 300,00 9,00 14:54
29 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 14:56
30 Öveçli 0 1277     (10 EDREMİT) Zeytinlik 1900 YILLIK 100,00 3,00 14:58
31 Öveçli 0 1440     (7 EDREMİT) Zeytinlik 3100 YILLIK 100,00 3,00 15:00
32 Öveçli 0 1546     (25 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3370,22 YILLIK 400,00 12,00 15:02
33 Öveçli 0 1547     (60 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 6069 YILLIK 500,00 15,00 15:04
34 Öveçli 0 1919     (120 EDREMİT)  ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 10890,01 YILLIK 900,00 27,00 15:06
35 Öveçli 0 1562     (35 EDREMİT)     ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3697 YILLIK 200,00 6,00 15:08
36 Söğütalan 112 32     (25 TİRİLYE)     Düğün Salonu Bahçesi Zeytinlik 3117 YILLIK 400,00 12,00 15:10
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan