Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi 2020 Kiralama İhalesi

İhaleler

Kırkağaç Belediyesi 2020 Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 21.01.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 2'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 26.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’ten itibaren 2’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 20.01.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Alacalar 0 1703       İşyeri   150,00 1.800,00 54,00 14:00
2 Alifakı 0 1314       İşyeri   40,00 480,00 14,40 14:02
3 Bademli 138 2       İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:04
4 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:06
5 Bakır 0 6780 Z. 4 5 Sk. İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:08
6 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:10
7 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:12
8 Bakır 0 1179     Tahir Uslu Cad. No:62/B İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:14
9 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:16
10 Bakır 0 6287     Şefik Paksoy Cd No:39 İş yeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:18
11 Bakır 0 8395     Akhisar cd. No:4G OTO GALERİ   1.250,00 15.000,00 450,00 14:20
12 Gebeler 0 776     İnceyol Tarla 11900 YILLIK 1.750,00 52,50 14:22
13 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:24
14 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:26
15 Gelenbe         Şehit Tahir Aymaz Cad. Kantar   275,00 3.300,00 99,00 14:28
16 Gelenbe   2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:30
17 Güvendik 103 27     Akyer Tarla 8900 YILLIK 500,00 15,00 14:32
18 Hacet 101 20     Karacaören Tarla 12000 YILLIK 1.500,00 45,00 14:34
19 Hacet 101 30     Karacaören Tarla 8700 YILLIK 800,00 24,00 14:36
20 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:38
21 Hamitli 0 1000     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:40
22 Işıklar 0 507     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:42
23 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 14:44
24 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 14:46
25 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 14:48
26 Karakurt 0 301     Hazergırat Cad. No: 149 Yüzme Havuzu   400,00 4.800,00 144,00 14:50
27 Karakurt 0 873     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 14:52
28 Karakurt 0 796     Değirmentepe Tarla 2700 YILLIK 800,00 24,00 14:54
29 Kocamehmetağa 358 19     53 Sk. No:60 İşyeri   350,00 4.200,00 126,00 14:56
30 Kocamehmetağa 358 19 Z 22 53 Sk. No:66 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:58
31 Kocamehmetağa 358 19 Z 23 53 Sk. No:68 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 15:00
32 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 15:02
33 Öveçli 0 1585       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 15:04
34 Sakarlı 118 1     Kırantepe Tarla 14023,85 YILLIK 700,00 21,00 15:06
35 Sakarlı 113 4     Kırantepe Tarla 16135,86 YILLIK 550,00 16,50 15:08
36 Şaireşref 122 2     70 Yeni Sk. İşyeri   8.500,00 102.000,00 3.060,00 15:10
37 Şaireşref 421 174     122 Sokak Kantar   500,00 6.000,00 180,00 15:12
38 Tevfikiye 225 28     Çalı Çayırı Tarla 1999 YILLIK 800,00 24,00 15:14
39 Yağmurlu 0 1168       İşyeri   20,00 240,00 7,20 15:16
40 Yağmurlu 0 918     Somakderesi Tarla 19933 YILLIK 1.000,00 30,00 15:18
41 Yağmurlu 0 707     Ören Tarla 1358 YILLIK 100,00 3,00 15:20
42 Yeni Mahalle 345 2       Otel   15.000,00 180.000,00 5.400,00 15:22
43 Alifakı 0 1092     (320 TİRİLYE) Zeytinlik 14760 YILLIK 2.250,00 67,50 15:24
44 Bademli 117 20     (70 EDREMİT) Zeytinlik 12500 YILLIK 650,00 19,50 15:26
45 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 15:28
46 Gebeler 0 166     (80 EDREMİT) Zeytinlik 5900 YILLIK 350,00 10,50 15:30
47 Gelenbe 0 1124     (135 TİRİLYE) Zeytinlik 8300 YILLIK 600,00 18,00 15:32
48 Güvendik 131 32     (65 TİRİLYE) Zeytinlik 5700 YILLIK 200,00 6,00 15:34
49 Güvendik 115 40     (95 TİRİLYE) Zeytinlik 3600 YILLIK 100,00 3,00 15:36
50 Hamitli 0 159     (45 EDREMİT) Zeytinlik 13200 YILLIK 200,00 6,00 15:38
51 İlyaslar 0 291     (130 TİRİLYE)        SU DEPOSU YANI Zeytinlik 13200 YILLIK 1.300,00 39,00 15:40
52 İlyaslar 0 1348     (340 TİRİLYE)        ASFALT KENARI Zeytinlik 20000 YILLIK 2.000,00 60,00 15:42
53 İlyaslar 0 2787     (170 TİRİLYE) ASFALT KENARI Zeytinlik 10400 YILLIK 1.000,00 30,00 15:44
54 Küçükyaya 110 9     (60 EDREMİT) Zeytinlik 12812,06 YILLIK 500,00 15,00 15:46
55 Küçükyaya 0 558     (15 EDREMİT) Zeytinlik 2000 YILLIK 300,00 9,00 15:48
56 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 15:50
57 Öveçli 0 1277     (10 EDREMİT) Zeytinlik 1900 YILLIK 100,00 3,00 15:52
58 Öveçli 0 1440     (7 EDREMİT) Zeytinlik 3100 YILLIK 100,00 3,00 15:54
59 Öveçli 0 1546     (25 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3370,22 YILLIK 400,00 12,00 15:56
60 Öveçli 0 1547     (60 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 6069 YILLIK 500,00 15,00 15:58
61 Öveçli 0 1919     (120 EDREMİT)  ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 10890,01 YILLIK 900,00 27,00 16:00
62 Öveçli 0 1562     (35 EDREMİT)     ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3697 YILLIK 200,00 6,00 16:02
63 Siledik 106 1     (60 EDREMİT) Zeytinlik 9414 YILLIK 400,00 12,00 16:04
64 Siledik 101 2     (95 EDREMİT)      ASFALT KENARI Zeytinlik 5459,52 YILLIK 450,00 13,50 16:06
65 Siledik 101 8     (105 TİRİLYE) Zeytinlik 23570,66 YILLIK 900,00 27,00 16:08
66 Siledik 0 142     (20 TİRİLYE) Zeytinlik 840 YILLIK 100,00 3,00 16:10
67 Siledik 0 143     (10 TİRİLYE) Zeytinlik 600 YILLIK 100,00 3,00 16:12
68 Söğütalan 112 32     (25 TİRİLYE)     Düğün Salonu Bahçesi Zeytinlik 3117 YILLIK 400,00 12,00 16:14
69 Yağmurlu 0 1376     (65 EDREMİT) Zeytinlik 6268 YILLIK 500,00 15,00 16:16
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2. Araç Satış İhalesi Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 25.02.2020 tarihi saat 14:15’den itibaren 5’er dakika arayla Encümen huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin 25.02.2020 Salı günü saat 11:00’e kadar belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODELİ DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 OTOMOBİL 45 F 9339 MEGANE SİYAH 2009 Plakalı 34.000,00 1.020,00 14:15
2 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL MAVİ 2000 Plakalı 23.000,00 690,00 14:20
3 OTOBÜS 45 F 3330 İVECO MAVİ-BEYAZ 1995 Plakalı 15.000,00 450,00 14:25
4 MOTOSİKLET 45 F 8110 YUKİ KIRMIZI 2006 Plakalı 500,00 15,00 14:30
5 KAMYONET 45 F 2337 FİAT Doblo GRİ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:35
6 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1721 BMC FATİH İnterkol SARI 1995 Plakalı 25.000,00 750,00 14:40
7 EKSKAVATÖR 45.08.03 HİTACHİ TURUNCU 2008 Plakalı 200.000,00 6.000,00 14:45
8 KAMYONET 45 F 6494 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:50
9 KAMYONET 45 F 7703 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 18.000,00 540,00 14:55
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0855 BMC FATİH İnterkol SARI 1994 Plakalı 27.000,00 810,00 15:00
11 KAMYONET 45 F 4595 BMC BEYAZ 2007 Çekme Belgeli 3.000,00 90,00 15:05
12 KAMYON 45 PA 0013 DODGE AS900 KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 12.000,00 360,00 15:10
13 KAMYON 45 F 0499 FATİH İNTERKOL SARI 1994 Çekme Belgeli 20.000,00 600,00 15:15
14 OTOBÜS 45 VL 584 BMC OTOBÜS MAVİ 1992 Çekme Belgeli 7.000,00 210,00 15:20
15 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 5.000,00 150,00 15:25
16 MİNÜBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 3.500,00 105,00 15:30
17 KAMYON 45 F 1812 BMC FATİH MAVİ BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 10.000,00 300,00 15:35
18 KAMYON 45 F 0493 İVECO BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 9.000,00 270,00 15:40
19 OTOBÜS 45 F 0890 İVECO BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 6.500,00 195,00 15:45
20 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Çekme Belgeli 25.000,00 750,00 15:50
 
 

DEVAMI

2. Kiralama İhalesi Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 14:00’ten itibaren 2'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 25.02.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Bademli 138 2       İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:02
3 Bakır 0 6780 Z. 4 5 Sk. İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:04
4 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:06
5 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:08
6 Bakır 0 1179     Tahir Uslu Cad. No:62/B İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:10
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:12
8 Bakır 0 8395     Akhisar cd. No:4G OTO GALERİ   1.250,00 15.000,00 450,00 14:14
9 Gebeler 0 776     İnceyol Tarla 11900 YILLIK 1.750,00 52,50 14:16
10 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:18
11 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:20
12 Gelenbe         Şehit Tahir Aymaz Cad. Kantar   275,00 3.300,00 99,00 14:22
13 Gelenbe   2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:24
14 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:26
15 Işıklar 0 507     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:28
16 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 14:30
17 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 14:32
18 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 14:34
19 Karakurt 0 873     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 14:36
20 Kocamehmetağa 358 19     53 Sk. No:60 İşyeri   350,00 4.200,00 126,00 14:38
21 Kocamehmetağa 358 19 Z 22 53 Sk. No:66 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:40
22 Kocamehmetağa 358 19 Z 23 53 Sk. No:68 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:42
23 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 14:44
24 Öveçli 0 1585       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 14:46
25 Yeni Mahalle 345 2       Otel   15.000,00 180.000,00 5.400,00 14:48
26 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 14:50
27 Hamitli 0 159     (45 EDREMİT) Zeytinlik 13200 YILLIK 200,00 6,00 14:52
28 Küçükyaya 0 558     (15 EDREMİT) Zeytinlik 2000 YILLIK 300,00 9,00 14:54
29 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 14:56
30 Öveçli 0 1277     (10 EDREMİT) Zeytinlik 1900 YILLIK 100,00 3,00 14:58
31 Öveçli 0 1440     (7 EDREMİT) Zeytinlik 3100 YILLIK 100,00 3,00 15:00
32 Öveçli 0 1546     (25 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3370,22 YILLIK 400,00 12,00 15:02
33 Öveçli 0 1547     (60 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 6069 YILLIK 500,00 15,00 15:04
34 Öveçli 0 1919     (120 EDREMİT)  ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 10890,01 YILLIK 900,00 27,00 15:06
35 Öveçli 0 1562     (35 EDREMİT)     ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3697 YILLIK 200,00 6,00 15:08
36 Söğütalan 112 32     (25 TİRİLYE)     Düğün Salonu Bahçesi Zeytinlik 3117 YILLIK 400,00 12,00 15:10
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan