Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Kırkağaç Belediyesi 2020 Kiralama İhalesi

İhaleler

Kırkağaç Belediyesi 2020 Kiralama İhalesi

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 21.01.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 2'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 26.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’ten itibaren 2’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 20.01.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Alacalar 0 1703       İşyeri   150,00 1.800,00 54,00 14:00
2 Alifakı 0 1314       İşyeri   40,00 480,00 14,40 14:02
3 Bademli 138 2       İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:04
4 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:06
5 Bakır 0 6780 Z. 4 5 Sk. İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:08
6 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:10
7 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:12
8 Bakır 0 1179     Tahir Uslu Cad. No:62/B İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:14
9 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:16
10 Bakır 0 6287     Şefik Paksoy Cd No:39 İş yeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:18
11 Bakır 0 8395     Akhisar cd. No:4G OTO GALERİ   1.250,00 15.000,00 450,00 14:20
12 Gebeler 0 776     İnceyol Tarla 11900 YILLIK 1.750,00 52,50 14:22
13 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:24
14 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:26
15 Gelenbe         Şehit Tahir Aymaz Cad. Kantar   275,00 3.300,00 99,00 14:28
16 Gelenbe   2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:30
17 Güvendik 103 27     Akyer Tarla 8900 YILLIK 500,00 15,00 14:32
18 Hacet 101 20     Karacaören Tarla 12000 YILLIK 1.500,00 45,00 14:34
19 Hacet 101 30     Karacaören Tarla 8700 YILLIK 800,00 24,00 14:36
20 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:38
21 Hamitli 0 1000     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:40
22 Işıklar 0 507     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 14:42
23 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 14:44
24 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 14:46
25 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 14:48
26 Karakurt 0 301     Hazergırat Cad. No: 149 Yüzme Havuzu   400,00 4.800,00 144,00 14:50
27 Karakurt 0 873     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 14:52
28 Karakurt 0 796     Değirmentepe Tarla 2700 YILLIK 800,00 24,00 14:54
29 Kocamehmetağa 358 19     53 Sk. No:60 İşyeri   350,00 4.200,00 126,00 14:56
30 Kocamehmetağa 358 19 Z 22 53 Sk. No:66 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 14:58
31 Kocamehmetağa 358 19 Z 23 53 Sk. No:68 İşyeri   250,00 3.000,00 90,00 15:00
32 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 15:02
33 Öveçli 0 1585       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 15:04
34 Sakarlı 118 1     Kırantepe Tarla 14023,85 YILLIK 700,00 21,00 15:06
35 Sakarlı 113 4     Kırantepe Tarla 16135,86 YILLIK 550,00 16,50 15:08
36 Şaireşref 122 2     70 Yeni Sk. İşyeri   8.500,00 102.000,00 3.060,00 15:10
37 Şaireşref 421 174     122 Sokak Kantar   500,00 6.000,00 180,00 15:12
38 Tevfikiye 225 28     Çalı Çayırı Tarla 1999 YILLIK 800,00 24,00 15:14
39 Yağmurlu 0 1168       İşyeri   20,00 240,00 7,20 15:16
40 Yağmurlu 0 918     Somakderesi Tarla 19933 YILLIK 1.000,00 30,00 15:18
41 Yağmurlu 0 707     Ören Tarla 1358 YILLIK 100,00 3,00 15:20
42 Yeni Mahalle 345 2       Otel   15.000,00 180.000,00 5.400,00 15:22
43 Alifakı 0 1092     (320 TİRİLYE) Zeytinlik 14760 YILLIK 2.250,00 67,50 15:24
44 Bademli 117 20     (70 EDREMİT) Zeytinlik 12500 YILLIK 650,00 19,50 15:26
45 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 15:28
46 Gebeler 0 166     (80 EDREMİT) Zeytinlik 5900 YILLIK 350,00 10,50 15:30
47 Gelenbe 0 1124     (135 TİRİLYE) Zeytinlik 8300 YILLIK 600,00 18,00 15:32
48 Güvendik 131 32     (65 TİRİLYE) Zeytinlik 5700 YILLIK 200,00 6,00 15:34
49 Güvendik 115 40     (95 TİRİLYE) Zeytinlik 3600 YILLIK 100,00 3,00 15:36
50 Hamitli 0 159     (45 EDREMİT) Zeytinlik 13200 YILLIK 200,00 6,00 15:38
51 İlyaslar 0 291     (130 TİRİLYE)        SU DEPOSU YANI Zeytinlik 13200 YILLIK 1.300,00 39,00 15:40
52 İlyaslar 0 1348     (340 TİRİLYE)        ASFALT KENARI Zeytinlik 20000 YILLIK 2.000,00 60,00 15:42
53 İlyaslar 0 2787     (170 TİRİLYE) ASFALT KENARI Zeytinlik 10400 YILLIK 1.000,00 30,00 15:44
54 Küçükyaya 110 9     (60 EDREMİT) Zeytinlik 12812,06 YILLIK 500,00 15,00 15:46
55 Küçükyaya 0 558     (15 EDREMİT) Zeytinlik 2000 YILLIK 300,00 9,00 15:48
56 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 15:50
57 Öveçli 0 1277     (10 EDREMİT) Zeytinlik 1900 YILLIK 100,00 3,00 15:52
58 Öveçli 0 1440     (7 EDREMİT) Zeytinlik 3100 YILLIK 100,00 3,00 15:54
59 Öveçli 0 1546     (25 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3370,22 YILLIK 400,00 12,00 15:56
60 Öveçli 0 1547     (60 EDREMİT)    ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 6069 YILLIK 500,00 15,00 15:58
61 Öveçli 0 1919     (120 EDREMİT)  ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 10890,01 YILLIK 900,00 27,00 16:00
62 Öveçli 0 1562     (35 EDREMİT)     ÇAM FESTİVAL YANI Zeytinlik 3697 YILLIK 200,00 6,00 16:02
63 Siledik 106 1     (60 EDREMİT) Zeytinlik 9414 YILLIK 400,00 12,00 16:04
64 Siledik 101 2     (95 EDREMİT)      ASFALT KENARI Zeytinlik 5459,52 YILLIK 450,00 13,50 16:06
65 Siledik 101 8     (105 TİRİLYE) Zeytinlik 23570,66 YILLIK 900,00 27,00 16:08
66 Siledik 0 142     (20 TİRİLYE) Zeytinlik 840 YILLIK 100,00 3,00 16:10
67 Siledik 0 143     (10 TİRİLYE) Zeytinlik 600 YILLIK 100,00 3,00 16:12
68 Söğütalan 112 32     (25 TİRİLYE)     Düğün Salonu Bahçesi Zeytinlik 3117 YILLIK 400,00 12,00 16:14
69 Yağmurlu 0 1376     (65 EDREMİT) Zeytinlik 6268 YILLIK 500,00 15,00 16:16
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 08.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 08.01.2021 Cuma günü saat: 14:00’ten itibaren 5'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 02.02.2021 Salı günü saat 14:00’ten itibaren 5’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Beyannamesi (noter onaylı)    
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2021
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ  
1 Bademli 138 2     Kahvehane İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00  
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:05  
3 Bakır 0 6178 2 1 4 Sk. No:29/1 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:10  
4 Bakır   7494 4 4 Şefik paksoy cd.No:43/4 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:15  
5 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:20  
6 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:25  
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:30  
8 Bakır 0 8395     Akhisar cadde 4-G Oto galari 100 1600,00 19.200,00 576,00 14:35  
9 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:40  
10 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A (avcılar kulubü) İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:45  
11 Gelenbe 2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:50  
12 Gelenbe 0 3285     Vatan cd.No:110/A Arsa (depo) 3186depo(650) 5000,00 60.000,00 1.800,00 14:55  
13 Gelenbe 0 28     Karayit Tarla 3050 600,00 7.200,00 216,00 15:00  
14 Gelenbe 0 793     Karayit Tarla 900 150,00 1.800,00 54,00 15:05  
15 Gelenbe 0 794     Karayit Tarla 1100 150,00 1.800,00 54,00 15:10  
16 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 15:15  
17 Hamitli 0yeni(113) 1146yeni(40)     (8 adet edremit) zeytinlik 670 YILLIK 500 15,00 15:20  
18 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Depo (Arsa) 486 750,00 9.000,00 270,00 15:25  
19 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 15:30  
20 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 15:35  
21 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 15:40  
22 ilyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/B İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:45  
23 İlyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/C İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:50  
24 Karakurt 0(yeni175) 873(yeni 2)     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 15:55  
25 Kayadibi 262 65     56 sk. İş yeri   250,00 3.000,00 90,00 16:00  
26 Kayadibi 273 2     108 sk.No:1/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 16:05  
27 Kocamehmetağa 356 14 Z 2 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/A İş Yeri 18 1000,00 12.000,00 360,00 16:10  
28 Kocamehmetağa 356 14 Z 3 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/B İş Yeri 15 1000,00 12.000,00 360,00 16:15  
29 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 16:20  
30 Küçük yaya 109 5     ÇAKALDERESİ TARLA 2105.09 YILLIK 500,00 15,00 16:25  
31 Öveçli 0(yeni158) 1585(yeni12)       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 16:30  
32 Öveçli 0(yeni175) 1704(yeni5)     Süleyman boğaz sk.No:93 mesken   200,00 2.400,00 72,00 16:35  
33 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 16:40  
34 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 16:45  
 
 

DEVAMI

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 17.11.2020

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 17.11.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 10'ar dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 16.11.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.       
 
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza beyannamesi (noter onaylı)     
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Arsa (Depo) 486 m2 750,00 9.000,00 270,00 14:00
2 Şaireşref 132 8     58 Sokak Arsa   1.000,00 12.000,00 360,00 14:10
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan