Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Başkan Gedüz’den Yoğun Haftasonu Mesaisi

Başkan Gedüz’den Yoğun Haftasonu Mesaisi

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, hafta sonunda da mesaideydi. Meclis üyeleri ile birlikte kırsal ve merkez mahallelerdeki hayır, düğün dernek ve cenazelere katılan Başkan Gedüz, vatandaşlarla da bir araya sohbet etme fırsatı buldu.
Daha huzurlu ve yaşanabilir bir Kırkağaç için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan Kırkağaç  Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, hafta sonunda mahallelerde çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gedüz’e ziyaretlerde Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör eşlik etti.
Vatandaşlarla sürekli bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan Gedüz, “Hafta içi Makamımızda ve dışarıdaki programlarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Haftasonları da genel itibarı ile vatandaşlarımız ile iç içe olmaya özen göstererek onların yanında oluyoruz. Bu nedenle programlarımın doğrultusunda düğünlere, cenazelere ve mevlitlere katılmaya büyük özen gösteriyorum. Bu hafta sonu da Cumartesi günü ilk olarak Şair Eşref ve Alifakı mahallelerimizde sünnet  ve düğün merasimlerine katıldık, Gelenbe’de ve Kırkağaç Sanayi Camiinde cenaze törenlerinde ailelerimizin acısını paylaştık, meclis üyelerimizle birlikte Bakır Gençlerbirliğispor ve medar spor maç müsabakasını takip ettik. Akşam ise Halkaavlu, Gökçukur, Hamidiye, Sakarlı ve Alacalar mahallelerimize teşekkür ziyaretinde bulunduk. Pazar günü yoğun programımıza Karakurt Mahallemizdeki köy hayrı ile başladık. Bostancı ve ilçemizdeki sünnnet ve düğün merasimlerine katıldık. Akşam da Çiftlik Mahallesine düğün ve teşekkür ziyaretinde bulunarak vatandaşlarımız ile bir araya gelip vatandaşlarımız ile hasbihal etme fırsatı bulduk. Bizleri Anadolu insanına yaraşır bir misafirperverlikle karşılayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacağız. Seçim döneminde de sürekli olarak halkımızdan kopmadan hizmetler yapacağımızı ifade etmiştik. Bu yönde ziyaretlerimiz devam edecektir” dedi.


 
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

15 Eylül Salı 2020 tarihli cenaze ilanı 2

Kayadibi Mahallesinden Ali Sezer'in babası, şoför Ünal Ülük'ün kayınpederi Mehmet ve Metin Sezer'in amcaları Amatların kavuncu hacı Mustafa Sezer vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazını müteakip Kayadibi Mahallesinden kaldırılacaktır. Dost ve yakınlarına duyurulur.

DEVAMI

İhale ilanı Kırkağaç Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İhale 08.01.2020-09.01.2020-10.01.2020 tarihlerinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, Satışı yapılamayan yerler için ikinci ihale 12.02.2020 tarihi saat 14:00’ dan itibaren 5’ er dakika arayla yapılacaktır. İkinci ihalede satılacak yerler ve saatler konusunda liste için Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 04.02.2020 tarihinden itibaren bilgi alınabilir. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 07.01.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
7)İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
 

S.NO Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat Bb No Nitelik Alan Arsa Payı Oranı Hisse Oranı Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Taihi İhale Saati
1 Alacalar Köyiçi 0 1725     Kargir Köy Odası 25   1/1 2.900,00 87,00 08.01.2020 10:00
2 Alacalar Köyiçi 0 1802     Arsa 681   1/1 11.500,00 345,00 08.01.2020 10:05
3 Alacalar Köyiçi 0 1575     Arsa 504   1/1 8.500,00 255,00 08.01.2020 10:10
4 Alacalar Köyiçi 0 1654     Kargir Oda 50   1/1 5.800,00 174,00 08.01.2020 10:15
5 Alacalar Köyiçi 0 1747     Arsa 244   1/1 4.250,00 127,50 08.01.2020 10:20
6 Alifakı Köyiçi 0 1458     Arsa 573   1/1 16.000,00 480,00 08.01.2020 10:25
7 Alifakı Köyiçi 0 1464     Arsa 492   1/1 21.000,00 630,00 08.01.2020 10:30
8 Alifakı Köyiçi 0 1466     Arsa 412   1/1 20.000,00 600,00 08.01.2020 10:35
9 Alifakı Köyiçi 0 1472     Arsa 187   1/1 7.000,00 210,00 08.01.2020 10:40
10 Alifakı Köyiçi 0 1518     Arsa 2452   1/1 40.500,00 1.215,00 08.01.2020 10:45
11 Alifakı Köyiçi 0 1577     Arsa 4395,24   1/1 72.500,00 2.175,00 08.01.2020 10:50
12 Alifakı Köyiçi 0 1480     Arsa 190   1/1 7.000,00 210,00 08.01.2020 10:55
13 Alifakı Köyiçi 0 1256     Arsa 259   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 11:00
14 Alifakı Köyiçi 0 1578     Arsa 550,76   1/1 20.000,00 600,00 08.01.2020 11:05
15 Bademli Karaali 106 1     Bahçe 360   1/1 6.000,00 180,00 08.01.2020 11:10
16 Bademli Köyiçi 126 1     Arsa 484   1/1 8.000,00 240,00 08.01.2020 11:15
17 Bademli Köyiçi 127 4     Arsa 1732   1/1 29.000,00 870,00 08.01.2020 11:20
18 Bademli Köyiçi 128 2     Arsa 2004   1/1 33.500,00 1.005,00 08.01.2020 11:25
19 Bademli Köyiçi 129 3     Arsa 440   1/1 7.500,00 225,00 08.01.2020 11:30
20 Bademli Köyiçi 146 2     Bahçeli Kargir Ev 168   1/1 6.000,00 180,00 08.01.2020 11:35
21 Bakır Köyiçi 0 6636     Arsa 156   1/1 7.000,00 210,00 08.01.2020 11:40
22 Bakır Köyiçi 0 6804     Arsa 300   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 11:45
23 Bakır Köyiçi 0 7039     Arsa 1012   1/1 18.500,00 555,00 08.01.2020 11:50
24 Boduroğlu Şehit Emin Efendi Meydanı 319 51     İki Katlı Kargir Ev 150   1/1 70.000,00 2.100,00 08.01.2020 11:55
25 Bostancı Köyiçi 0 1688     Kargir Ev ve Müştemilatı 770   1/1 19.000,00 570,00 08.01.2020 12:00
26 Bostancı Köyiçi 0 1694     Kargir Ev ve Avlusu 714   1/1 17.500,00 525,00 08.01.2020 12:05
27 Bostancı Köyiçi 0 1695     Kargir Ev ve Avlusu 314   1/1 10.500,00 315,00 08.01.2020 12:10
28 Bostancı Köyiçi 0 1696     Kargir Ev ve Avlusu 418   1/1 12.500,00 375,00 08.01.2020 12:15
29 Bostancı Köyiçi 0 1717     Kargir Ev ve Arsası 780   1/1 21.000,00 630,00 08.01.2020 12:20
30 Bostancı Köyiçi 0 1718     Kargir Ev ve Arsası 260   1/1 9.750,00 292,50 08.01.2020 12:25
31 Bostancı Köyiçi 0 1720     Kargir Ev ve Arsası 530   1/1 15.000,00 450,00 08.01.2020 12:30
32 Bostancı Köyiçi 0 1723     Kargir Ev ve Arsası 518   1/1 15.500,00 465,00 08.01.2020 12:35
33 Bostancı Köyiçi 0 1730     Arsa 508   1/1 8.500,00 255,00 08.01.2020 12:40
34 Bostancı Köyiçi 0 1740     Kargir Ev ve Avlusu 1041   1/1 24.000,00 720,00 08.01.2020 12:45
35 Bostancı Köyiçi 0 1671     Arsa 508   1/1 8.500,00 255,00 08.01.2020 12:50
36 Bostancı Köyiçi 0 1777     Arsa 945   1/1 16.000,00 480,00 08.01.2020 12:55
37 Bostancı Köyiçi 0 1778     Arsa 63   1/1 1.300,00 39,00 08.01.2020 13:00
38 Bostancı Köyiçi 0 1487     Arsa 132   1/1 2.500,00 75,00 08.01.2020 13:05
39 Bostancı Köyiçi 0 1514     Saya ve Arsası 331   1/1 6.000,00 180,00 08.01.2020 13:10
40 Bostancı Köyiçi 0 1516     Arsa 956   1/1 16.000,00 480,00 08.01.2020 13:15
41 Bostancı Köyiçi 0 1517     Arsa 264   1/1 5.000,00 150,00 08.01.2020 13:20
42 Bostancı Köyiçi 0 1518     Arsa 215   1/1 4.000,00 120,00 08.01.2020 13:25
43 Bostancı Köyiçi 0 1519     Arsa 304   1/1 5.250,00 157,50 08.01.2020 13:30
44 Bostancı Köyiçi 0 1520     Arsa 541   1/1 9.250,00 277,50 08.01.2020 13:35
45 Bostancı Köyiçi 0 1522     Arsa 300   1/1 5.500,00 165,00 08.01.2020 13:40
46 Bostancı Köyiçi 0 1534     Arsa 596   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 13:45
47 Bostancı Köyiçi 0 1535     Arsa 636   1/1 10.750,00 322,50 08.01.2020 13:50
48 Bostancı Köyiçi 0 1553     Arsa 277   1/1 5.000,00 150,00 08.01.2020 13:55
49 Bostancı Köyiçi 0 1554     Arsa 447   1/1 8.000,00 240,00 08.01.2020 14:00
50 Bostancı Köyiçi 0 1583     Arsa 273   1/1 4.750,00 142,50 08.01.2020 14:05
51 Çobanlar Darısekisi 112 2     Tarla 12900   1/1 30.000,00 900,00 08.01.2020 14:10
52 Çobanlar Deveyeri 101 120     Tarla 27500   1/1 65.000,00 1.950,00 08.01.2020 14:15
53 Çobanlar Köyiçi 140 4     Avlulu Ev 36,9   1/1 2.250,00 67,50 08.01.2020 14:20
54 Dualar Kovalı 113 45     Tarla 1348   1/1 5.000,00 150,00 08.01.2020 14:25
55 Dualar Köyiçi 136 29     Arsa 608,07   1/1 12.500,00 375,00 08.01.2020 14:30
56 Fırdanlar Köyiçi 126 2     Arsa 400,91   1/1 8.000,00 240,00 08.01.2020 14:35
57 Gebeler Köyaltı 0 434     Tarla 2130   1/1 20.000,00 600,00 08.01.2020 14:40
58 Gebeler Köyiçi 0 1093     Arsa 664   1/1 18.000,00 540,00 08.01.2020 14:45
59 Gebeler Köyiçi 0 1094     Arsa 700   1/1 19.000,00 570,00 08.01.2020 14:50
60 Gelenbe Harmanlık 0 3133     Arsa 591,96   1/1 20.000,00 600,00 08.01.2020 14:55
61 Gelenbe Harmanlık 0 3134     Arsa 370,51   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:00
62 Gelenbe Harmanlık 0 3135     Arsa 370,03   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:05
63 Gelenbe Harmanlık 0 3136     Arsa 369,39   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:10
64 Gelenbe Harmanlık 0 3137     Arsa 369,01   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:15
65 Gelenbe Harmanlık 0 3138     Arsa 368,31   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:20
66 Gelenbe Harmanlık 0 3139     Arsa 367,93   1/1 12.250,00 367,50 08.01.2020 15:25
67 Gelenbe Harmanlık 0 3140     Arsa 311,96   1/1 10.500,00 315,00 08.01.2020 15:30
68 Gelenbe Harmanlık 0 3141     Arsa 300,05   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 15:35
69 Gelenbe Harmanlık 0 3142     Arsa 545,57   1/1 18.000,00 540,00 08.01.2020 15:40
70 Gelenbe Harmanlık 0 3143     Arsa 442,1   1/1 15.000,00 450,00 08.01.2020 15:45
71 Gelenbe Harmanlık 0 3144     Arsa 294,64   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 15:50
72 Gelenbe Harmanlık 0 3145     Arsa 294,7   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 15:55
73 Gelenbe Harmanlık 0 3146     Arsa 294,58   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:00
74 Gelenbe Harmanlık 0 3147     Arsa 294,76   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:05
75 Gelenbe Harmanlık 0 3148     Arsa 294,82   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:10
76 Gelenbe Harmanlık 0 3149     Arsa 294,76   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:15
77 Gelenbe Harmanlık 0 3155     Arsa 310,8   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:20
78 Gelenbe Harmanlık 0 3156     Arsa 310,07   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:25
79 Gelenbe Harmanlık 0 3157     Arsa 309,54   1/1 10.000,00 300,00 08.01.2020 16:30
80 Gelenbe Harmanlık 0 3158     Arsa 308,88   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:00
81 Gelenbe Harmanlık 0 3159     Arsa 308,15   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:05
82 Gelenbe Harmanlık 0 3160     Arsa 307,68   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:10
83 Gelenbe Harmanlık 0 3161     Arsa 307,02   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:15
84 Gelenbe Harmanlık 0 3162     Arsa 306,23   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:20
85 Gelenbe Harmanlık 0 3163     Arsa 305,76   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:25
86 Gelenbe Harmanlık 0 3164     Arsa 305,16   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:30
87 Gelenbe Harmanlık 0 3165     Arsa 235,47   1/1 8.000,00 240,00 09.01.2020 10:35
88 Gelenbe Harmanlık 0 3166     Arsa 302,48   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 10:40
89 Gelenbe Harmanlık 0 3167     Arsa 334,85   1/1 11.000,00 330,00 09.01.2020 10:45
90 Gelenbe Karayit 0 28     Tarla 3050   1/1 30.500,00 915,00 09.01.2020 10:50
91 Gelenbe Karayit 0 793     Tarla 900   1/1 9.000,00 270,00 09.01.2020 10:55
92 Gelenbe Karayit 0 794     Tarla 1100   1/1 11.000,00 330,00 09.01.2020 11:00
93 Gelenbe Mangırcı Köprüs 0 1944     Tarla 800   1/1 5.000,00 150,00 09.01.2020 11:05
94 Gökçukur Köyiçi 112 33     Arsa 1059,75   1/1 18.000,00 540,00 09.01.2020 11:10
95 Gökçukur Köyiçi 132 8     Arsa 638,18   1/1 11.000,00 330,00 09.01.2020 11:15
96 Güvendik Köyiçi 143 3     Arsa 69,38   1/1 7.000,00 210,00 09.01.2020 11:20
97 Güvendik Köyiçi 152 31     Arsa 28,46   1/1 3.000,00 90,00 09.01.2020 11:25
98 Hacet Köycivarı 152 12     Arsa 4066,92   1/1 68.000,00 2.040,00 09.01.2020 11:30
99 Hacet Köyiçi 133 3     Arsa 213,84   1/1 3.750,00 112,50 09.01.2020 11:35
100 Hacet Köyiçi 137 2     Arsa 547,63   1/1 9.500,00 285,00 09.01.2020 11:40
101 Hacet Köyiçi 138 2     Arsa 245,51   1/1 4.250,00 127,50 09.01.2020 11:45
102 Hacet Köyiçi 143 1     Arsa 813,95   1/1 13.500,00 405,00 09.01.2020 11:50
103 Hacet Köyiçi 148 1     Arsa 470,06   1/1 8.000,00 240,00 09.01.2020 11:55
104 Halkaavlu Köyiçi 121 3     Arsa 353,35   1/1 6.500,00 195,00 09.01.2020 12:00
105 Hamidiye Eldoğa 101 233     Tarla 2502,82   1/1 11.000,00 330,00 09.01.2020 12:05
106 Hamidiye Eldoğa 101 183     Tarla 18800   1/1 75.000,00 2.250,00 09.01.2020 12:10
107 Hamidiye Eldoğa 101 186     Çeşme ve Alanı 16623   1/1 67.000,00 2.010,00 09.01.2020 12:15
108 Hamidiye Köyiçi 156 6     Bahçeli Kargir Ev 165,15   1/1 7.500,00 225,00 09.01.2020 12:20
109 Hamidiye Köyiçi 129 14     Arsa 1361,44   1/1 23.000,00 690,00 09.01.2020 12:25
110 Hamidiye Köyiçi 155 1     Bahçe 27,89   1/1 750,00 22,50 09.01.2020 12:30
111 Hamidiye Kuruca 124 27     Tarla 1003   1/1 5.000,00 150,00 09.01.2020 12:35
112 Hamidiye Kuruca 124 31     Tarla 3210   1/1 15.000,00 450,00 09.01.2020 12:40
113 Hamitli Köyiçi 0 1048     Arsa 82   1/1 1.500,00 45,00 09.01.2020 12:45
114 Hamitli Köyiçi 0 1060     Arsa 889   1/1 18.000,00 540,00 09.01.2020 12:50
115 Hamitli Silediktepe 0 1146     Zeytinlik 670   1/1 7.000,00 210,00 09.01.2020 12:55
116 Hıdırağa Kalbuz 498 9     Zeytinlik 1225   1/1 5.500,00 165,00 09.01.2020 13:00
117 Hıdırağa Kalbuz 498 10     Zeytinli Tarla 450   1/1 1.750,00 52,50 09.01.2020 13:05
118 Hıdırağa Kalbuz 496 5     Zeytinlik 1655   1/1 7.250,00 217,50 09.01.2020 13:10
119 Hıdırağa   313 93     Arsa 1152,53   1/1 160.000,00 4.800,00 09.01.2020 13:15
120 İlyaslar Kızılcayatak 185 33     Çeşme ve Yeri 601   1/1 14.250,00 427,50 09.01.2020 13:20
121 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 101 3     Arsa 422,7   1/1 30.000,00 900,00 09.01.2020 13:25
122 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 1     Arsa 362,3   1/1 26.000,00 780,00 09.01.2020 13:30
123 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 2     Arsa 241,4   1/1 17.500,00 525,00 09.01.2020 13:35
124 Kayadibi Mezarlık 278 11     Zeytinlik 7784   1/1 75.000,00 2.250,00 09.01.2020 13:40
125 Kınık Düğmelik 0 1002     Tarla 148   1/1 1.500,00 45,00 09.01.2020 13:45
126 Kınık Köyiçi 0 1056     Arsa 688   1/1 15.000,00 450,00 09.01.2020 13:50
127 Kınık Köyiçi 0 1057     Arsa 394   1/1 8.600,00 258,00 09.01.2020 13:55
128 Kınık Köyiçi 0 1072     Arsa 294   1/1 6.500,00 195,00 09.01.2020 14:00
129 Kınık Köyiçi 0 1164     Arsa 108   1/1 2.500,00 75,00 09.01.2020 14:05
130 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 17 İş Yeri (37 m2) 1296 110/4240 1/1 37.000,00 1.110,00 09.01.2020 14:10
131 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 18 İş Yeri (35 m2) 1296 100/4240 1/1 35.000,00 1.050,00 09.01.2020 14:15
132 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 19 İş Yeri (35 m2) 1296 100/4240 1/1 35.000,00 1.050,00 09.01.2020 14:20
133 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 20 İş Yeri (53 m2) 1296 150/4240 1/1 53.000,00 1.590,00 09.01.2020 14:25
134 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 21 İş Yeri (27 m2) 1296 80/4240 1/1 27.000,00 810,00 09.01.2020 14:30
135 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 22 İş Yeri (28 m2) 1296 80/4240 1/1 28.000,00 840,00 09.01.2020 14:35
136 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 23 İş Yeri (42 m2) 1296 120/4240 1/1 45.000,00 1.350,00 09.01.2020 14:40
137 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 24 İş Yeri (29 m2) 1296 80/4240 1/1 29.000,00 870,00 09.01.2020 14:45
138 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 25 İş Yeri (29 m2) 1296 90/4240 1/1 29.000,00 870,00 09.01.2020 14:50
139 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 27 İş Yeri (27 m2) 1296 80/4240 1/1 27.000,00 810,00 09.01.2020 14:55
140 Kuyucak Karayer 110 13     Tarla 6292,82   1/1 40.000,00 1.200,00 09.01.2020 15:00
141 Kuyucak Köycivarı 115 6     Tarla 5235,34   1/1 15.000,00 450,00 09.01.2020 15:05
142 Küçükyaya Çakalderesi 106 9     Zeytin Aşılığı 5535   1/1 35.000,00 1.050,00 09.01.2020 15:10
143 Küçükyaya Köyiçi 0 617     Arsa 244   1/1 5.000,00 150,00 09.01.2020 15:15
144 Küçükyaya Köyiçi 0 618     Arsa 719   1/1 12.500,00 375,00 09.01.2020 15:20
145 Küçükyaya Tavşantepe-Nanaltepe 116 2     Tarla 1176,5   1/1 8.000,00 240,00 09.01.2020 15:25
146 Memiş Fabrikaaltı 246 3     Eski Yol Yeri 508   1/1 10.000,00 300,00 09.01.2020 15:30
147 Memiş   257 1     Kuyusu Olan Eski Yol Yeri 1650   1/1 27.500,00 825,00 09.01.2020 15:35
148 Öveçli Boğaz 0 1020     Tarla 3225   1/1 80.000,00 2.400,00 09.01.2020 15:40
149 Öveçli Karabasanderesi 0 1188     Zeytinlik 600   1/1 3.000,00 90,00 09.01.2020 15:45
150 Öveçli Köycivarı 0 1543     Bahçeli Dam 400   1/1 6.750,00 202,50 09.01.2020 15:50
151 Öveçli Sıvan 0 83     Tarla 2285   1/1 20.000,00 600,00 09.01.2020 15:55
152 Sarıağa Kovukdere 555 2 Zemın 1 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 09.01.2020 16:00
153 Sarıağa Kovukdere 555 2 Zemın 2 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:00
154 Sarıağa Kovukdere 555 4 Zemın 1 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:05
155 Sarıağa Kovukdere 555 4 Zemın 2 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:10
156 Sarıağa Kovukdere 555 4 1 3 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 10:15
157 Sarıağa Kovukdere 555 4 1 4 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 10:20
158 Sarıağa Kovukdere 555 4 2 5 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:25
159 Sarıağa Kovukdere 555 4 2 6 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:30
160 Sarıağa Kovukdere 555 5 Zemın 1 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:35
161 Sarıağa Kovukdere 555 5 Zemın 2 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:40
162 Sarıağa Kovukdere 555 5 1 3 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 10:45
163 Sarıağa Kovukdere 555 5 1 4 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 10:50
164 Sarıağa Kovukdere 555 5 2 5 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 10:55
165 Sarıağa Kovukdere 555 5 2 6 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 11:00
166 Sarıağa Kovukdere 555 2 1 3 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 11:05
167 Sarıağa Kovukdere 555 2 1 4 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 10.01.2020 11:10
168 Sarıağa Kovukdere 555 2 2 5 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 11:15
169 Sarıağa Kovukdere 555 2 2 6 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 11:20
170 Sarıağa Furanlı 563 11     Arsa 281,21   1/1 110.000,00 3.300,00 10.01.2020 11:25
171 Sarıağa Furanlı 563 12     Arsa 327,65   1/1 130.000,00 3.900,00 10.01.2020 11:30
172 Sarıağa Furanlı 583 1     Arsa 304,49   1/1 70.000,00 2.100,00 10.01.2020 11:35
173 Siledik Köyiçi 0 162     Arsa 3000   1/1 50.000,00 1.500,00 10.01.2020 11:40
174 Siledik Köyiçi 0 231     Arsa 210   1/1 4.000,00 120,00 10.01.2020 11:45
175 Siledik Sakarcalı 0 146     Tarla 3200   1/1 32.000,00 960,00 10.01.2020 11:50
176 Söğütalan Köycivarı 146 4     Fidanlık 634   1/1 2.500,00 75,00 10.01.2020 11:55
177 Söğütalan Köycivarı 144 4     Arsa 1487   1/1 25.000,00 750,00 10.01.2020 12:00
178 Söğütalan Köycivarı 109 10     Kavaklık 390   1/1 3.000,00 90,00 10.01.2020 12:05
179 Söğütalan Köycivarı 113 54     Tarla 8992   1/1 40.000,00 1.200,00 10.01.2020 12:10
180 Söğütalan Köycivarı 113 93     Fidanlık 6491   1/1 30.000,00 900,00 10.01.2020 12:15
181 Söğütalan Köycivarı 121 28     Tarla 4513   1/1 25.000,00 750,00 10.01.2020 12:20
182 Söğütalan Köyiçi 121 44     Arsa 697   1/1 12.500,00 375,00 10.01.2020 12:25
183 Söğütalan Köyiçi 151 6     Arsa 799   1/1 13.500,00 405,00 10.01.2020 12:30
184 Şaireşref Arapoğlu 82 143     Yol Fazlası 300   1/1 3.000,00 90,00 10.01.2020 12:35
185 Şaireşref Değirmen 71 8     Yol Fazlası 5400   1/1 55.000,00 1.650,00 10.01.2020 12:40
186 Şaireşref Eski Mezarlık 88 109     Tarla 5027   1/1 60.000,00 1.800,00 10.01.2020 12:45
187 Şaireşref Kabak Harmanı 74 64     Yol Fazlası 1699   1/1 18.000,00 540,00 10.01.2020 12:50
188 Şaireşref Ördekköprü 23 1     Yol Fazlası 920   1/1 10.000,00 300,00 10.01.2020 12:55
189 Şaireşref Ördekköprü 86 7     Tarla 2126   1/1 20.000,00 600,00 10.01.2020 13:55
190 Şaireşref Sinitçe 97 37     Tarla 2817   1/1 45.000,00 1.350,00 10.01.2020 14:00
191 Şaireşref Üçahlatlar 76 15     Yol Fazlası Ham Toprak 920   1/1 38.000,00 1.140,00 10.01.2020 14:05
192 Şaireşref Üçahlatlar 76 21     Yol Fazlası Ham Toprak 800   1/1 33.000,00 990,00 10.01.2020 14:10
193 Tevfikiye Arsa 161 18     Arsa 173   1/1 200.000,00 6.000,00 10.01.2020 14:15
194 Tevfikiye   561 10     Arsa 1098,04   1/1 400.000,00 12.000,00 10.01.2020 14:25
195 Yenimahalle   341 3 2 4 Mesken 390 18/390 1/1 80.000,00 2.400,00 10.01.2020 14:30
196 Yenimahalle   345 1 Birinci 14 Dükkan 193 15/600 1/1 10.000,00 300.00 10.01.2020 14:35
197 Yenimahalle   345 1 Birinci 15 Dükkan 193 35/600 1/1 40.000,00 1.200,00 10.01.2020 14:40
198 Yenimahalle   349 8 kat 2 1 mesken ( A blok) 133   1/1 150.000,00 4.500,00 10.01.2020 14:45
199 Yenimahalle   349 8 kat 2 2 mesken ( A blok) 130   1/1 150.000,00 4.500,00 10.01.2020 14:50
200 Yenimahalle   349 8 kat 3 5 mesken ( A blok) 133   1/1 150.000,00 4.500,00 10.01.2020 14:55
201 Yenimahalle   349 8 kat 3 6 mesken ( A blok) 130   1/1 150.000,00 4.500,00 10.01.2020 15:00
202 Yenimahalle   349 8 kat 4 9 mesken ( A blok) 133   1/1 140.000,00 4.200,00 10.01.2020 15:05
203 Yenimahalle   349 8 kat 4 10 mesken ( A blok) 130   1/1 140.000,00 4.200,00 10.01.2020 15:10
204 Yenimahalle   349 8 kat 2 1 mesken (B Blok) 160   1/1 170.000,00 5.100,00 10.01.2020 15:15
205 Yenimahalle   349 8 kat 3 2 mesken (B Blok) 160   1/1 170.000,00 5.100,00 10.01.2020 15:20
206 Yenimahalle   349 8 kat 4 3 mesken (B Blok) 160   1/1 160.000,00 4.800,00 10.01.2020 15:25
 
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

  • Kırkağaçtan Kareler
  • Etkinliklerimiz

Videolar

  • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan