Kırkağaç Belediye Başkanlığı

07 Mart 2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi

Duyurular

07 Mart 2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi

                                  İLAN

                              KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere  07 Mart 2018 Çarşamba günü saat  17:30’da olağan toplantıya davet edilmiştir.
Toplantı Belediyede Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
Üyelerin belirtilen gün ve saatte Belediyeye teşrifleri ilanen duyurulur.
 
 
 
                                                                                                                Mehmet Emin GÜNGÖR
                                                                                                                       Belediye Başkan V.
          
 
 
GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama

 2. Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayanların dilekçelerinin okunması

 3. 07.02.2018 ve 2.oturumu 09.02.2018 tarihinde yapılan olağan meclis toplatısında alınan meclis kararlarının okunması.

 4. Gündemin hazırlanmasından sonra gelen konuların gündeme alınması.

 5. Emlak İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 1 sayılı Kırkağaç Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem EKİN’in taşınmaz tahsis talebi yazıları ile ilgi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu kararı.

 6. Fen İşleri Müdürlüğünün 15.01.2018 tarih ve 22 sayılı Kırkağaç Celal Bayar Üniversitesi Kırağaç Meslek Yüksekokulu bahçesinin çevre düzenlemesi ile ilgili Yollar ve Kırsal Kalkınma Komisyonu kararı.

 7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.01.2018 tarih ve 29 sayılı Kırkağaç Sarıhoca Kültür ve ve Dayanışma Derneğine yardım yapılması ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyon kararı.

 8. Fen İşleri Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 37 sayılı İlçemizde köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde yapılacak olan hizmetlerde kullanılmak üzere borçlanma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 9. Emlak İstimlak Müdürlüğünün 14.02.2018 tarih ve 78 sayılı Söğütalan Mahallesi 150 ada 1 parsel ve 121 ada 41 parselde bulunan alanlara foseptik çukur yapılması ile ilgili yazıları.

 10. Emlak İstimlak Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih ve 100 sayılı Şair Eşref Mahallesi 530 ada 16 parsel sayılı 738,49m² miktarlı arsa vasıflı 3196/73849 hissesi Belediyemize ait taşınmazın 70653/73849 hissesinin maliki Sabri SÖNMEZ, Kırkağaç Belediyesine ait olan hisseyi satın alma talebi ile ilgili yazları.

 11. Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 170 sayılı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nevzat SEZGİN’in dilekçesine istinaden bir sokağa Zeytin Dalı isminin verilmesi ile ilgili yazıları.

 12. Fen İşleri Müdürlüğünün 23.02.2018 tarih ve 83 sayılı Küçükdere göleti ve sulanmasının devir işlemleri ile ilgili yazıları.

 13. Fen İşleri Müdürlüğünün 23.02.2018 tarih ve 84 sayılı Bakır Mahallesi 1.ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Merkezi açılması ile ilgili yazıları.

 14. Emlak İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 120 sayılı Sarıağa Mahallesi 424 ada 19 parsel sayılı taşınmaıznda Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrinin yapılması ile ilgili yazıları.

 15. Emlak İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 123 sayılı İlyaslar Mahallesi 2733 parsel sayılı 18292 m² miktarlı arsa vasıflı 1/12 hissesi Belediyemize ait taşınmazın 11/12 hissesinin maliki Gökay YILMAZOĞLU, Kırkağaç Belediyesine ait olan hisseyi satın alması ile ilgili yazıları.

 16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve 437 sayılı Bakır Mahallesi 1 pafta, 1099 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana Manisa Büyükşehir Belediyesince sokak numarası verilmesi ile ilgili yazıları.

 17. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 87 sayılı Memiş Mahallesi 238 ada 39 parselde bulunan binanın kütüphane olarak tahsis edilmesi ile ilgili yazıları.

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kırkağaç Belediyesi Araç ve İş Makinesi Satış İlanı

 İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
          Belediyemiz envanterine kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince satılacaktır.İhale 06/08/2019 Salı günü saat 14:00’te 15’er dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 06/08/2019 Salı günü saat 11:30’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur.
          İlgililere ilanen duyurulur.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:
 1. Dilekçe
 2. Nüfüs cüzdan fotokopisi
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname
 4. İkametgah belgesi
 5. İmza Sirküleri (Noter onaylı)
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi
 8. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname
 9. İhaleye katılabilmek için;08.09.1983 tarih,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun  74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi
İlgililere ilanen duyurulur.

 
SIRA NO CİNSİ PLAKASI MARKASI ARAÇ RENGİ MODELİ DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 OTOMOBİL 45 PA 0001 RENAULT FLUANCE SİYAH 2010 PLAKALI 40.000 TL 1.200 TL
2 OTOMOBİL 45 PA 0901 RENAULT LAGUNA GRİ(DUMAN) 2010 PLAKALI 42.000 TL 1.260 TL
3 OTOMOBİL 45 F 9339 MEGANE SİYAH 2009 Plakalı 34.000 TL 1.020 TL
4 OTOMOBİL 45 F 1954 OPEL MAVİ 2000 Plakalı 19.000 TL 570 TL
5 OTOBÜS 45 F 3330 İVECO MAVİ-BEYAZ 1995 Plakalı 15.000 TL 450 TL
6 MOTOSİKLET 45 F 2002 KANUNİ SİYAH 2002 Plakalı 750 TL 22,50 TL
7 MOTOSİKLET 45 F 8110 YUKİ KIRMIZI 2006 Plakalı 500 TL 15 TL
8 KAMYONET 45 F 2337 FİAT Doblo GRİ 2006 Plakalı 15.000 TL 450 TL
9 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 1721 BMC FATİH İnterkol SARI 1995 Plakalı 23.000 TL 690 TL
10 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0640 İVECO KIRMIZI-GRİ 1994 Plakalı 8.000 TL 240 TL
11 KAMYON-VİNÇ MONTELİ (BOM) 45 F 5411 FİAT BEYAZ 1985 Plakalı 10.000 TL 300 TL
12 EKSKAVATÖR 45.08.03 HİTACHİ TURUNCU 2008 Plakalı 250.000 TL 7.500 TL
13 JCB 3 CX KEPÇE 45.08.12 JCB 3 CX SARI 2010 Plakalı 150.000 TL 4.500 TL
14 JCB 4 CX KEPÇE 45.08.15 JCB 4 CX SARI 2008 Plakalı 150.000 TL 4.500 TL
15 4X4 ÇOK MAKSATLI ARAÇ VE EKİPMANLARI 45.08.04 BOSCHUNG TURUNCU 2007 Plakalı 5.000 TL 150 TL
16 KAMYON- SÜPÜRGE ARACI 45 F 5422 İVECO BEYAZ 2004 Plakalı 20.000 TL 600 TL
17 KAMYONET 45 F 6494 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 13.000 TL 390 TL
18 KAMYONET 45 F 7703 BMC BEYAZ 2006 Plakalı 13.000 TL 390 TL
19 KAMYON-DAMPERLİ 45 F 0855 BMC FATİH İnterkol SARI 1994 Plakalı 24.000 TL 720 TL
20 KAMYONET 45 F 4595 BMC BEYAZ 2007 Çekme Belgeli 3.000 TL 90 TL
21 KAMYON 45 PA 0013 DODGE AS900 KIRMIZI 1990 Çekme Belgeli 12.000 TL 360 TL
22 KAMYON 45 F 0499 FATİH İNTERKOL SARI 1994 Çekme Belgeli 20.000 TL 600 TL
23 OTOBÜS 45 VL 584 BMC OTOBÜS MAVİ 1992 Çekme Belgeli 7.000 TL 210 TL
24 TRAKTÖR 45 DL 011 FORD MAVİ 1974 Çekme Belgeli 5.000 TL 150 TL
25 MİNÜBÜS 45 F 1726 PEUGEOT BEYAZ 1995 Çekme Belgeli 3.500 TL 105 TL
26 KAMYON 45 F 1812 BMC FATİH MAVİ BEYAZ 1996 Çekme Belgeli 8.000 TL 240 TL
27 KAMYON 45 F 0493 İVECO BEYAZ 1993 Çekme Belgeli 8.000 TL 240 TL
28 OTOBÜS 45 F 0890 İVECO BEYAZ 1994 Çekme Belgeli 6.500 TL 195 TL
29 GREYDER 45.08.01 CHAMPİON SARI 1979 Çekme Belgeli 25.000 TL 750 TL
30 GREYDER 45.08.16 CHAMPİON SARI 1978 Çekme Belgeli 25.000 TL 750 TL

DEVAMI

Son Gün 31 Mayıs 2019!

Kırkağaç Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) 2019 yılı 1.taksitlerinin tahsilatına başladı. Emlak vergilerinin 1.taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs!!

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan