Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

 

T.C.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

     

 1. Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanması
 2. Birime halkla ilişkiler, telefon ve e-mail ile gelen başvuruları değerlendirerek, sorumlulara iletmek, sonuçlandırmak ve aylık faaliyet raporu hazırlamak
 3. Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makinelerin etkili bir şekilde kullanmak
 4. Her türlü inşaat ile ilgili tasarlama, projelendirme ve inşaatın yapımını gerçekleştirmek
 5. Her türlü yeşil alan, çocuk oyun alanları gibi yerlerin peyzaj ve proje çalışmalarını hazırlamak ve yaptırmak
 6. İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak ve kontrol etmek
 7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili ihaleleri hazırlamak, ihale dosyalarını ihale birimine teslim etmek, Kontrol Mühendislerine gerekli bilgi vermek
 8. Vatandaşın şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgilenmek
 9. Yıkılacak derecede bulunan binaların güvenlik tedbirlerini almak
 10. Belediye mülkiyetindeki kuruma ait yapıların yapım ve onarımını bizzat yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlanmış olan ihaleli işlerde geçici kabul, kesin kabul ve muayene komisyonu kurulması işlemlerini yapmak
 11. Geçici ve kesin kabulleri tanzim etmek
 12. Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak
 13. Müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumların hazırlanması, müdürlüğe ait stratejik plan hazırlamak, yatırım amaçlı denk bütçeleri hazırlamak, belediye meclisine göndermek ve mali disiplini sağlamak
 14. Yatırıma uygun kamu parsellerinin projelendirmesini yapmak
 15. Hizmet alımı ile yapılacak işlerin projelerini hazırlatarak projeye uygunluk denetimini yapmak
 16. Proje alanları araştırılması, öneri geliştirilmesi çalışmalarını yapmak
 17.  Taşeron firmalara ihale edilen çalışmaların programının ve takibini yapmak, varsa eksikliklerinin tespit ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 18. Mevcut park ve yeşil alanlarda gelen talepler üzerine gerekli değerlendirmeyi yaparak  inşai onarımlarını yapmak,
 19. Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak,
 20. Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak,
 21. Müdürlük ihtiyaçları için avans işlemlerini yapmak,
 22. Müdürlük personelinin geliş-gidiş kontrollerini yapmak,
 23. Kaymakam ve çevre belde belediyelere teknik eleman ihtiyacı durumunda yardım etmek,
 24. Belediyeye ait yapıların  (inşaatlarını) T.U.S. ve projelerini Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte teknik elemanlarca yapmak,

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN 

Birimler
64x64

Teşkilat Şeması

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kırsal Kalkınma ve Muhtarlıklar Müdürlüğü

Devamı...

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan