Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

T.C.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

     

 1. Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanması
 2. Gayrimenkul rayiç değeri vermek
 3. Emlak beyanı almak, tahakkukunu gerçekleştirmek ve dosyalamak.
 4. Çevre Temizlik vergisi beyanı almak, tahakkukunu yapmak ve dosyalamak.
 5. Kapanan işletmelerin çevre temizlik vergisi mükellefiyetleri sonlandırma dilekçeleri almak ve gereğini yapmak.
 6. Ölüm beyanı almak.
 7. Vergi dairesinde intikal yaptıracaklara gayrimenkullerin murisin ölüm yılı itibariyle emlak değerlerini vermek.
 8. İsteyenlere gayrimenkul ve borç dökümü vermek.
 9. Oturma ruhsatı alanların beyanlarını girmek.
 10. Emlak beyanı ile ilgili şikayetlerle ilgilenmek.
 11. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8.maddeye göre muafiyet uygulamak.
 12. Yeşil Kart, Evde Bakım ve Genel Sağlık Sigortası başvurularında ilgililerin gayrimenkul dökümleri ve emlak değerlerini çıkarmak.
 13. Belediye tarafından yardım yapılacak kişiler için oluşturulan raporlara ilgili kişinin gayrimenkulü olup olmadığı araştırması yapmak ve varsa gayrimenkul dökümü vermek.
 14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediye taşınmazlarının kiralama, satış işlemlerini yürütmek
 15. Belediye taşınmazları ile ilgili diğer kurumların tahsis talep işlemlerini yürütmek
 16. Belediye taşınmazını kiralamak veya satın almak isteyenlerin başvurularını alıp gerekli işlemleri yürütmek.
 17. Kira sözleşmesi yapmak, kira tahakkuklarını yapmak
 18. Kira sözleşmesi biten Belediye taşınmazlarını devralmak.
 19. Sözleşme yenilemeyen kiracıların tahliye işlemlerinin takibini yapmak
 20. Kira sözleşmesi başlayan Belediye taşınmazları demirbaşları ile kiracıya fotoğraflı, tutanaklı ve yerinde teslim etmek.
 21. Kurum adına Kamulaştırma işlemlerini yapmak
 22. Şartlı ve şartsız bağış taleplerini almak ve gerekli işlemleri yürütmek
 23. Belediyeye ait işgal edilmiş gayrimenkullerden ecrimisil bedellerini tespitini yapmak,

 

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN 

Birimler
64x64

Teşkilat Şeması

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kırsal Kalkınma ve Muhtarlıklar Müdürlüğü

Devamı...

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan